Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Sprekers

Hester Bais

Hester Bais is een advocaat financieel recht en econoom en auteur van het Nederlandstalige boek, getiteld “Worst Bank Scenario” dat afgelopen zomer is uitgekomen. Hester heeft meer dan 25 jaar ervaring als jurist, compliance manager en toezichthouder in de financiële wereld, onder andere opgedaan bij ING, Euronext, Euroclear, LCH.Clearnet, AFM en Hogan Lovells. Ze is gespecialiseerd in trading, clearing, settlement, collateral management & custody. Zo was ze betrokken bij de harmonisatie van het Euroclear settlement model, de dematerialisatie van effecten en harmonisatie  van LCH.Clearnet.

Haar boek “Worst Bank Scenario” is ontstaan vanuit haar jarenlange ervaring en gaat over fraude en netwerkcorruptie. Met dit boek wil ze als insider de ogen openen van alle betrokken partijen, banken, verzekeringsmaatschappijen, toezichthouders en accountants  om tot een  duurzamer en eerlijker systeem rond bankieren te komen.

Sylvie Bleker-van Eyk

Prof. dr. Silvie Bleker -van Eyk is hoogleraar integriteit en compliance aan de Vrije Universiteit  Amsterdam en als programmadirecteur verantwoordelijk voor de inhoud van de postdoctorale opleiding. In 1999 stond Sylvie aan de basis van de oprichting van de Nederlandse afdeling van Transparency International.

Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk is naast hoogleraar ook opleidingsdirecteur en daarnaast Senior Director bij PwC Forensic Services. Van 1999 tot 2010 is Sylvie adviseur geweest binnen zowel de financiële als niet financiële sector. Sylvie is kerndocent van module 1, Mens en Menselijk Gedrag en betrokken bij diverse themacolleges.


An Gaiser

An Gaiser is managing director bij haar eigen advies bureau, waar zij werkt als non-verbaal profiler, consultant, trainer en coach. Tevens werkt zij parttime als Senior Manager Forensic Integrity & Compliance bij KPMG. Tot juni 2021 was zij managing partner bij het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA), dat samen met de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzoek doet naar de betekenis van microbewegingen in het gezicht.

An begon haar carrière bij de reclassering, waar zij rapporteerde en adviseerde aan de rechtbank over oorzaken van gedrag en maakte daarna de overstap naar de AIVD, waar ze als screener en onderzoeker honderden gesprekken voerde met mensen om belangen en motieven te achterhalen en risico’s van gedrag in te schatten.

Michel Grummel

Michel Grummel is als partner verbonden aan EY Forensic & Integrity Services en onder meer verantwoordelijk voor Conduct & Compliance. Hij is opgeleid tot registeraccountant aan de Universiteit van Groningen. Michel heeft een postdoctorale opleiding financieel forensisch onderzoek gevolgd aan Nyenrode Universiteit en aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast heeft hij de opleiding tot mediator afgerond. Hij heeft ruim vijfentwintig jaar relevante ervaring.

Michel is gespecialiseerd in het voorkomen, detecteren en onderzoeken van financieel economische criminaliteit en ervaren in het helpen van klanten te navigeren door een crisis. Deze crises kunnen veroorzaakt zijn door verscherpt toezicht, een onderzoek door een toezichthouder of opsporingsinstantie of de benoeming van een externe monitor.

 

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het door hem in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met negen taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Bulgaars en  Tsjechisch / Slowaaks. Binnenkort zal Spaans als tiende taal worden toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is uniek en helemaal aangepast naar de eigen taal en regio. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we Nederlandstalige nieuwsbrief met meer dan 18.000 abonnees en de Engelstalige met meer dan 14.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres, het Risk & Compliance Jaarcongres en het Risk & Compliance Annual Congress Brussels.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloittetijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfond Sociale Woningbouw en het Ministerie. Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs, zorginstellingen en overheidsbedrijven.

Marjolijn Nicolai

Marjolijn Nicolai is senior adviseur bij het Huis van Klokkenluiders. Marjolijn is een expert op het snijvlak van beleid en uitvoering, als jurist en psycholoog. Ze is gespecialiseerd in governance en integriteit van pensioenfondsen en ook in gelijke behandelingsvraagstukken. Ze heeft oog voor de inhoud alsook voor het proces en heeft veel ervaring met geschillenbeslechting en klachtenprocedures.

Ze is gewend om initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Haar drijfveer is complexe producten en processen inzichtelijk en helder maken. Marjolijn is geen onbekende in de wereld van sociale partners en pensioenuitvoeringsorganisaties met haar ruime beleids- en bestuurservaring, ook buiten de pensioensector, waarbij de maatschappelijke context van haar werk belangrijk is.

Caroline Raat

Mr. dr. Caroline Raat is jurist en sociaal wetenschapper. Zij werkt als docent, auteur en annotator bij diverse grote uitgevers en instituten op het gebied behoorlijk bestuur, open overheid, privacy, grondrechten en integriteit en recht. Ook is zij zelfstandig onderzoeker. In 2007 promoveerde zij op het proefschrift “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd”. Zij is oprichter van het Platform Onafhankelijke Onderzoekers.  Zij heeft onder andere het “Handboek Ethiek en integriteitszorg voor de overheidsjurist” en “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd” geschreven.

Caroline is Bestuurder Beroepsvereniging Onafhankelijke Onderzoekers. Zij heeft jarenlange ervaring in de wetenschap en in de publieke sector en zet haar kennis graag in om particulieren bij te staan in rechtszaken. Caroline is tevens blogger op het Risk & Compliance Platform Europe.

 

Willeke Slingerland

Willeke Slingerland is lector Weerbare Democratie op Saxion hogeschool. Samen met haar team doet zij onder andere onderzoek naar financieel-economische criminaliteit. Binnen de onderzoekslijn ‘moreel kompas in complexiteit’ richt het lectoraat zich op het zo equiperen van professionals en studenten dat zij in hun omgang met digitaliserings- en veiligheidsvraagstukken de democratie en rechtsstaat versterken in plaats van deze (onbedoeld) verder uit te hollen. Het lectoraat doet momenteel toegepast wetenschappelijk onderzoek naar zorgfraude en netwerk corruptie. Een rode draad in dit onderzoek is het informatie gestuurd werken binnen juridische en ethische kaders.

Wilbert Tomesen

Wilbert Tomesen is voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders sinds 1 juli 2018. Daarvoor was hij vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en (hoofd)officier van justitie.

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De bestuursleden van het Huis voor klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd, waarbij het bestuur rechtstreeks rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer.

Therus de Villeneuve

Therus de Villeneuve is voormalig Head of Compliance bij AEGON Nederland vanaf  medio 2015. Daarvoor was hij werkzaam als Senior Compliance Officer bij RABO Vastgoedgroep, bij Robeco en bij Staal Bankiers / Achmea. Therus is derhalve een ervaren Compliance Officer, die bij verschillende banken, verzekeraars en asset managers gewerkt heeft.

Therus is nu kerndocent bij de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, waar hij samen met professor Rob Schotsman de Registeropleiding Compliance Risk Management heeft opgezet, die dezer dagen voor het eerst van start gaat. Hij is binnen dit programma kerndocent voor de module Compliance Monitoring. Zijn specialisaties zijn: compliance monitoring, outsourcing en  sustainability.

Marion Weitering

Marion Weitering is coördinator van de Afdeling Advies bij het Huis voor Klokkenluiders en daarmee verantwoordelijk voor de advisering aan (potentiële) klokkenluiders. Hiervoor was zij trainer en adviseur op het gebied van integriteit. Ze heeft gedurende deze periode met zowel leidinggevenden als medewerkers als politici gewerkt. In die hoedanigheid heeft zij veel organisaties bezocht en waargenomen hoe het onderwerp in de praktijk leeft en hoe er mee wordt omgegaan.

In haar eerdere loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan als (verander)manager bij diverse overheidsorganisaties. Door haar brede praktijkachtergrond is zij in staat te zien wat nodig is in een organisatie om tot een goed werkend integriteitssysteem te komen

Michael van Woerden

Mr. Michael van Woerden is jurist (Rijksuniversiteit Leiden, 1986) en beschikt over ruime ervaring in het bedrijfsleven, onder meer opgedaan als advocaat en bedrijfsjurist. Hij heeft diverse juridische en compliance managementfuncties vervuld binnen de financiële sector, waaronder Hoofd Compliance NL – Global Markets, Global Clients & Group Functions bij ABN AMRO Bank.

Sinds januari 2009 adviseert Michael bedrijven en instellingen over compliance en integere bedrijfsvoering en verleent interim projectwerkzaamheden. Michael publiceert regelmatig op het gebied van compliance en integriteit. Onder zijn redactievoorzitterschap verscheen ’10 jaar Compliance, de praktijk aan het woord”, (NIBE-SVV, 2010) en ‘Ondernemen zonder corruptie’ (Kluwer, 2013).