Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Programma 2021

TijdOnderwerpSprekers
11.00 - 11.45 uur

Welkom en inloop, registratie en ontvangst congresboekje in het Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Koffie, thee en water in aanloop naar het plenaire programma in de grote filmzaal.

11.45 - 12.10 uur

Aanvang plenaire programma door congresvoorzitter Michel Klompmaker en dagvoorzitter Caroline Raat.

12.10 - 13.10 uur

De lunchworkshop wordt verzorgd door Bright Alley / Conclusion, door Eefje Albers en Jasper Leunk. Het gaat over de menselijke factor van compliance met als titel “Door het juiste te doen, ga je harder: laveren in het grijze gebied”.  Afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijven die de toenemende regeldruk anders gaan beschouwen. Als elke nieuwe (opgelegde) regel ook nog in acht moet worden genomen vallen de werknemers om. Of toch niet? Deze organisaties omarmen het grijze gebied binnen compliance. Door hun werknemers handvatten te geven om ook in onbekende situaties het juiste gedrag inzake risk & compliance. Een van de elementen is compliance niet als jaarlijks terugkerend toetsmoment in te zetten maar het jaar rond om medewerkers met effectieve Brain Snacks en Micro Learning continu op een frisse manier te prikkelen. Eefje en Jasper geven een kijkje in de keuken en delen de Lessons Learned van diverse grote organisaties. Wordt risk ook een enabler?

Tijdens de lunchworkshop kunnen alle deelnemers van de lunch genieten en actief deelnemen aan de lunchworkshop. De lunchworkshop wordt gemodereerd door twee onafhankelijke moderatoren van het Risk & Compliance Platform Europe, te weten Geert Haisma en Piet Klop RA MGA.

13.15 - 13.30 uur

Vervolg  programma door congresvoorzitter Michel Klompmaker en dagvoorzitter. Caroline Raat geeft de toelichting over de opzet van het Lustrum Behavioral Risk Congres 2021, met als noviteit het Grote Professorendebat.

13.30 - 14.00 uur

De eerste keynote, Hans Henseler heeft zowel een wetenschappelijke als praktische achtergrond en hij zal spreken over de rol van software en digitaal forensisch onderzoek in het kader van ons thema “Innovatief Toezicht & Tools.”

14.00 - 14.30 uur

De tweede keynote, Maaike Lycklama à Nijeholt zal samen met Desiree Meurs van het Kenniscentrum Business Innovation nader ingaan op de rol die Soft Controls spelen bij innovatief toezicht.

14.30 - 15.00 uur

De derde keynote,  Patrick de Neef is als Chief Innovation Officer Supervision verantwoordelijk bij de Nederlandsche Bank (DNB) voor de aansturing van de toezicht innovatie agenda. Vanaf februari jongstleden wordt er door DNB vaart gemaakt met Supervisory Technology. DNB wil tegen 2025 de rol van ‘Smart Supervisor’ spelen, dankzij de technologische mogelijkheden zoals het inzetten van kunstmatige intelligentie tools (AI).

15.00 - 15.30 uur

Netwerking pauze, koffie, thee, water, niet alcoholische drankjes.

15.30 -16.00 uur

Datagedreven samenwerken; de belofte voor efficiënt toezicht, door Bart van Oort en Sander van Gelderen.
Heb je je datahuishouding op orde, dan ben je klaar voor de grenzeloze mogelijkheden die datagedreven werken biedt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De weg is vaak lang en er is verregaande samenwerking nodig tussen belangrijke stakeholders. Juist die samenwerking biedt grote kansen om te versnellen. Data houdt zich tenslotte niet aan grenzen tussen afdelingen, processen, systemen of organisaties. Door het maken van heldere afspraken over data, het slim inzetten van de benodigde data-capabilities en ondersteuning door de juiste tooling zorg je voor de basis om data als een asset te besturen. De beste manier om dit in te richten en te organiseren is aan de hand van een datakwaliteitsframework. Tijdens deze presentatie nemen de sprekers je mee in de do’s en don’ts van de vijf pijlers van het framework: beleid, organisatie, mensen, processen en middelen. Daarbij laten we je onder andere zien op welke wijze je business en IT optimaal laat samenwerken om de waarde van data ten volle te benutten en hoe je daarmee daadwerkelijk de stap zet naar innovatief en efficiënt toezicht. Het bestuurslid van de Vereniging van Compliance Professionals, VCO, Frank van Geel zal reflecteren op deze bijdrage.

16.00 - 16.10 uur

De praktijk van het data gedreven toezicht bij vermogensbeheerders. Kenny van Ierlant, co-auteur van het nieuwe boek Datawaardecreatie,  ligt het een en ander toe rond toezicht op vermogensbeheerders op deze vooravond van de lancering van zijn nieuwe boek dat hij samen met Fiona van Maanen en 10 andere auteurs geschreven heeft.

16.10 - 16.20 uur

Changement de décor.

16. 20 - 17.55 uur

Het Grote Professorendebat staat onder leiding van twee professoren, te weten Muel Kaptein en Femke de Vries. De andere 3 professoren, te weten Petra de Weerd-Nederhof, Leen Paape en Floor Rink gaan elk hun eigen pittige stellingen verdedigen en toelichten (zie congresboekje). Zij gaan die stellingen verdedigen ten overstaan van de andere professoren en de overige deelnemers van het Congres.

17.55 - 18.00 uur

Afsluiting door dagvoorzitter Caroline Raat en congresvoorzitter Michel Klompmaker

18.00 - 18.45 uur

Netwerkborrel met hapjes.