Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Programma

TijdOnderwerpSprekers
12.30 - 13.15

Inloop met broodjes, koffie, thee, networking

13.15 - 13.30

Opening en welkom door congresvoorzitter en dagvoorzitter. Kim Raaijmakers geeft de toelichting over de opzet van deze vierde editie van het Behavioral Risk Congres 2019. Het stimuleren en verbeteren van ‘het zenden’ van signalen (ervaringen, suggesties) vanaf de werkvloer naar het management en het verbeteren van de ‘ontvangst’ en afhandeling van deze signalen staat op het menu van 2019. Te vaak wordt niet gezonden, te vaak wordt slecht ontvangen: kortom de huidige systemen schieten te kort. Wat schort er aan? Wat kan er beter?

13.30 - 14.00

De eerste keynote, Anneke van Zanen-Nieberg is een ervaren bestuurder en zal als voorzitter van NOC*NSF vanuit de sportwereld nader ingaan op het thema “Help, de klokkenluider verzuipt!” in relatie tot de kenmerken van de werkvloer en de organisatie van de sportsector. Voorbeelden vanuit de sport, jeugdigheid, lichamelijke contacten, amateurisme, etc… zullen aan de orde komen.

14.00 - 14.30

De tweede keynote, Willem Geerlings, ervaren medicus en tevens bestuurder en commissaris is afkomstig uit de zorgsector en zal heel specifiek vanuit die sector ingaan op het thema van de dag. Als ervaren bestuurder en commissaris heeft hij een goed beeld van wat er in de gezondheidssector allemaal speelt en wat de aanpak moet zijn om tot een beter systeem binnen de sector zelf te kunnen komen. Hoe staat het met de hiërarchische verhoudingen en wat te denken van impact van de toegenomen regelgeving?

14.30 - 15.00

De derde keynote, Kitty Nooy, zal het onderwerp “Help, de klokkenluider verzuipt!” benaderen vanuit de overheidssector. De overheidssector heeft haar eigen ‘wetten en regels’, is duidelijk anders gestructureerd dan de private sector, maar ook daar spelen klokkenluiders en (gebrek aan) communicatie waarbij politieke leiding, korte verkiezingshorizon, job roulatie, etc… aspecten zijn die in ogenschouw genomen moeten worden.

15.00 - 15.30

Netwerking pauze, koffie, thee, water, niet alcoholische drankjes.

15.30 -16.10

Jaap ten Wolde en Muel Kaptein zullen met een duo-presentatie de deelnemers informeren over een geheel nieuwe aanpak/filosofie, die hopelijk tegemoet komt aan de bezwaren en belemmeringen van de huidige systemen. Jaap heeft als praktijkman, thans bij EMTRUST, veelvuldig gepubliceerd over integriteit en governance. Muel heeft als wetenschapper verbonden aan de Erasmus Universiteit een aantal belangrijke publicaties over integriteit op zijn naam staan.


16.10 - 16.15

Changement de décor

16.15 - 17.05

Een panel bestaande uit Wijnand Nuijts (De Nederlandsche Bank), Alain Hoekstra (Huis voor Klokkenluiders), Maurice Oostendorp (CEO van de Volksbank) en Brigitte Rijshouwer (communicatieadviseur) zullen de gepresenteerde aanpak, ieder vanuit hun eigen perspectief als toezichthouder, als vertegenwoordiger van het Huis voor Klokkenluiders, als CEO, als ervaren communicatieadviseur  evalueren.

Daarbij zullen zij de opmerkingen en suggesties betrekken van de keynote speakers en de congresdeelnemers.

17.05 - 17.25

Sjoerd Hogenbirk zal de eerste resultaten bespreken van het  jaarlijkse onderzoek onder Compliance Officers. Het onderzoek van dit jaar is Moreel Leiderschap.

17.30 - 17.55

Een jacht met een bemanning van zes vertrok vanuit New York om de oversteek naar Nederland te maken. Halverwege de oceaan hoort de schipper vreemde geluiden in de boot. De oorzaak wordt gevonden. In de dagen die volgen verslechtert de situatie zich naar levensgevaarlijk. Iedereen in het team reageert op zijn eigen manier op de levensbedreigende onzekerheid. Na jaren van stilte vertelt Robi Dattatreya het bloedstollende verhaal van de schipbreuk en het effect op het gedrag van de bemanning: vechten–bevriezen–vluchten.

17.55 - 18.00

Afsluiting

18.00 - 18.45

Netwerkborrel