Dinsdag 1 december 2020 - Pathe, Utrecht

Behavioral Risk Congres dd 1 december 2020

Thema: “Innovatief Toezicht & Tools”

Het Lustrum Behavioral Risk Congres staat is het teken van innovatief toezicht. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het Lustrum Behavioral Risk Congres begint op dinsdag 1 december om 13.15 uur in het Pathé Utrecht Leidsche Rijn in Utrecht   (gratis parkeren achter het gebouw) en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur.

Tijdens het Congres zullen de drie keynote sessies plaatsvinden, te weten die van Hans Henseler (Leiden University) , Maaike Lycklama à Nijeholt samen met Saskia de Bruijn (Kenniscentrum Innovatie, Hoogeschool Rotterdam) en Patrick de Neef (De Nederlandsche Bank). Zij zullen het thema “Innovatief Toezicht & Tools” gaan behandelen vanuit hun eigen verschillende achtergronden, te weten de Data Science, Soft Controls en Innovatie vanuit het toezicht zelf.

Sjoerd Hogenbirk zal de resultaten van 5 jaar wetenschappelijk onderzoek onder Compliance Officers toelichten en wordt daarbij ondersteund door Frans Demmers, de voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers.  Als afsluiter van dit Lustrum Behavioral Risk Congres hebben we als primeur het Grote Professorendebat met maar liefst 5 professoren, te weten Leen Paape, Femke de Vries, Muel Kaptein, Henriëtte Prast en Petra de Weerd-Nederhof.

Dit interactieve Congres staat onder leiding van Kim Raaijmakers als dagvoorzitter.

Deelname aan het Congres levert 4 gecertificeerde PE-punten op. Ga daarom nu naar het aanmeldformulier op deze congreswebsite en meld u aan !

Als organisatie houden we ons aan de geldende maatregelen van de overheid inzake Covid-19. Voor wat betreft ventilatie en recirculatie voldoet het nieuwe Pathé Utrecht Leidsche Rijn ruimschoots aan alle richtlijnen vanuit het bouwbesluit, ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM.

Sprekers 2020


Henriëtte Prast


Muel Kaptein


Kim Raaijmakers


Leen PaapePartners 2020


Behavioral Risk Congres 2019


Meer dan 550 geïnteresseerde deelnemers rond het onderwerp “Behavioral Risk” hebben de afgelopen vier edities (2016, 2017, 2018en 2019) het Congres meegemaakt. “Meetbaarheid van soft controls”, “Gedrag en strategie in de 21st eeuw”, “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom” en “Help, de klokkenluider verzuipt!” waren respectievelijk de thema’s van de afgelopen vier jaren. Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Vanwaar onze aandacht voor Behavioral Risk? Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (bij financials, corporates, maar ook bij de overheid) er meer aandacht vanuit de top van de organisatie besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt..