Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Integriteit is het thema dit jaar van het Behavioral Risk Congres in Amsterdam op donderdag 1 december. Maar wat is dat eigenlijk, integriteit? Kun je dat leren, integer zijn? Er zijn heel wat boeken geschreven over integriteit, maar het gaat natuurlijk om de praktijk. Vaak wordt er als we het over organisaties en / of ondernemingen hebben in eerste instantie gekeken naar de top, naar het bestuur. Dat is natuurlijk logisch want hoe kan men van een manager en zijn / haar personeel verwachten dat men integer handelt als de top openlijk een loopje neemt met integriteit. En dan laten we politici in dit verband maar even links liggen…

Wat zijn de kenmerken van integer gedrag? Hoe herken je niet-integer gedrag? Als eerste keynote gaat An Gaiser in op de non-verbale kenmerken. Vervolgens gaat advocaat Hester Bais in op het verschijnsel integriteit in de Financial Services Industry. Als derde keynote spreekt Willeke Slingerland over het verschijnsel netwerkcorruptie, haar specialiteit. Dit alles vindt plaats in het auditorium van EY Amsterdam, onder leiding van onze dagvoorzitter Michael van Woerden.

Na de middagpauze zijn er drie interactieve break out sessies naar keuze op de 21ste verdieping van het gebouw van onze gastheer EY in Amsterdam.
Als afsluiting vindt het Grote Integriteitsdebat plaats met verschillende experts, waarbij Wilbert Tomesen, bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders de introductie verzorgt.
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom voor de lunch bij EY in Amsterdam op de Zuidas. Het programma begint om 13.15 uur en wordt om 17.15 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Aarzel niet, schrijf u daarom nu snel in want vol is vol in het auditorium.

Sprekers 2022


Therus de Villeneuve


Hester Bais


Wilbert Tomesen


Willeke SlingerlandPartners 2022


Behavioral Risk Congres 2022


Meer dan 700 geïnteresseerde deelnemers rond het onderwerp “Behavioral Risk” hebben de afgelopen vijf edities (2016, 2017, 2018, 2019 en 2021) het Congres meegemaakt. “Meetbaarheid van soft controls”, “Gedrag en strategie in de 21st eeuw”, “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom”, “Help, de klokkenluider verzuipt!” en “Innovatief Toezicht & Tools” waren respectievelijk de thema’s van de afgelopen jaren, waarbij we tijdens de coronaperiode geen Congres konden organiseren. De interactie tussen sprekers en deelnemers staat hoog in het vaandel. Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Vanwaar onze aandacht voor Behavioral Risk? Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (bij financials, corporates, maar ook bij de overheid) er meer aandacht vanuit de top van de organisatie besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt.. Dit jaar staat “Integriteit” als thema op het programma.

Integriteit in de praktijk

Wanneer organisaties intern onderzoek willen doen naar een melding van een vermoedelijke misstand komen ze voor veel uitdagingen te staan. Hoe richt je een intern onderzoeksproces in? Welke functionarissen moet je spreken? Welke stappen zet je als een intern onderzoek klaar is? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan in de brochure ‘Intern onderzoek’ uit de serie ‘Integriteit in de praktijk’ van het Huis voor Klokkenluiders.

Deze white paper is bedoeld als praktische handreiking bij het inrichten van intern onderzoek voor iedereen die binnen een organisatie (publiek, semipubliek of privaat) een taak heeft bij de afhandeling van meldingen. Denk daarbij aan integriteitsprofessionals, compliance officers, vertrouwenspersonen, HR managers, auditors en onderzoekers. Iedere organisatie kan te maken krijgen met een interne melding van een misstand. Het is van groot belang dat zo’n melding op een correcte manier wordt afgehandeld. Dat is van waarde voor de melder, betrokkenen, de organisatie én de samenleving als geheel. De wet verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers om hiervoor een interne meldprocedure (ook wel Klokkenluidersregeling) te hebben.

Deze white paper richt zich in eerste instantie tot de werkgever en is bedoeld om deze behulpzaam te zijn bij de vormgeving van het onderzoeksprotocol en kan gratis worden gedownload.