Donderdag 2 september 2021 - Pathe Leidsche Rijn, Utrecht

Behavioral Risk Congres met het Grote Professorendebat op donderdag 2 september 2021

Thema: “Innovatief Toezicht & Tools”

Het Lustrum Behavioral Risk Congres dat oorspronkelijk gepland stond op 1 december 2020 is als gevolg van de coronamaatregelen vond uiteindelijk plaats op donderdag 2 september 2021. Meer dan 130 professionals waren aanwezig in Pathé Leidsche Rijn Utrecht in de mooie bioscoopzaal met het fantastische grote scherm.

Tijdens het Congres waren drie keynote sessies, te weten die van Hans Henseler (Leiden University) , Maaike Lycklama à Nijeholt samen met Desiree Meurs (Kenniscentrum Innovatie, Hogeschool Rotterdam) en Patrick de Neef (De Nederlandsche Bank). Zij behandelden het thema “Innovatief Toezicht & Tools” vanuit hun eigen verschillende achtergronden, te weten de Data Science, Soft Controls en Innovatie vanuit het toezicht zelf.

Bart van Oort en Sander van Gelderen gaven op het gebied van Data Governance en Data Management bij financiële instellingen een presentatie met ondersteuning van Frank van Geel, bestuurslid van VCO, de Vereniging van Compliance Professionals.  Als afsluiter van dit Lustrum Behavioral Risk Congres vond het Grote Professorendebat plaats met maar liefst 5 professoren, te weten Leen Paape, Femke de Vries, Muel Kaptein, Petra de Weerd-Nederhof en Floor Rink.

Het Behavioral Risk Congres 2022 zal plaatsvinden eind / november 2022 en het thema is dan “Integriteit. De volgende keynotes zijn inmiddels bekend : Willeke Slingerland, An Gaiser en Caroline Raat.

Sprekers 2021


Petra de Weerd-Nederhof


Muel Kaptein


Femke de Vries


Leen PaapePartners 2021


Behavioral Risk Congres 2019


Meer dan 550 geïnteresseerde deelnemers rond het onderwerp “Behavioral Risk” hebben de afgelopen vier edities (2016, 2017, 2018en 2019) het Congres meegemaakt. “Meetbaarheid van soft controls”, “Gedrag en strategie in de 21st eeuw”, “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom” en “Help, de klokkenluider verzuipt!” waren respectievelijk de thema’s van de afgelopen vier jaren. Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Vanwaar onze aandacht voor Behavioral Risk? Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (bij financials, corporates, maar ook bij de overheid) er meer aandacht vanuit de top van de organisatie besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt..