Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Partners

DeComplianceMonitor

DeComplianceMonitor is in Nederland door de Wereldbank benoemd als compliance monitor om bij toonaangevende bedrijven onafhankelijke omvattende reviews uit te voeren. Voor bedrijven in Nederland is DeComplianceMonitor een ervaren partij om op een grondige manier het huidige Ethics & Compliance programma te laten doorlichten en te versterken, opdat de toezichthouders, de overheid en andere betrokken partijen zoals financiers daar vertrouwen in kunnen stellen.

DeComplianceMonitor biedt de senioriteit, ervaring en deskundigheid om bij bedrijfsleiding en /of de Raad van Commissarissen bij te staan wanneer zij op de proef worden gesteld.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen zij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

EY Nederland

Onderzoek en ervaring bevestigen dat organisaties met een volwassen risicomanagement beter presteren dan hun concurrenten. Wel is risicomanagement vaak nog gefragmenteerd en ongebalanceerd ingericht. De experts van EY Nederland helpen organisaties met het opzetten en inrichten van geïntegreerde risicomanagement systemen, waarbij issues rond integriteit vanaf scratch worden meegenomen bij de implementatie processen.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Het aanstellen van een integriteitsmanager maakt duidelijk dat de top van een organisatie serieus werk maakt van integriteit binnen de organisatie. Het zorgt voor meer duidelijkheid en samenhang van diverse initiatieven op dat gebied, en daarmee ook tot het beter functioneren van de gehele organisatie. Toch zitten veel organisaties met de vraag hoe men invulling geeft aan deze functie. Het Huis voor Klokkenluiders heeft daarom een handig overzicht gemaakt van de do’s en don’ts bij het aanstellen van een integriteitsmanager. Het overzicht biedt ook een concreet functieprofiel waar organisaties direct mee aan de slag kunnen.

 

VCO, Vereniging van Compliance Professionals

De huidige turbulente economische tijden en continue veranderende externe omgeving van financiële, en niet financiële instellingen vragen om een proactieve compliance functie die in staat is te anticiperen op deze ontwikkelingen. Nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in het toezicht, de samenwerking met risk management – maar ook de toenemende rol als gesprekspartner van management bij verantwoordelijk, integer, ondernemen stellen steeds hogere eisen aan de compliance professional. De VCO speelt in op deze ontwikkelingen en biedt haar leden de gelegenheid voor het uitwisselen van ‘lessons learned’, maar ook van ‘best practices’ die nauw aansluiten bij de vele uitdagingen.

Als beroepsvereniging bevordert de VCO kennisuitwisseling tussen haar leden en versterkt het onderlinge compliance netwerk. De VCO organiseert ledenbijeenkomsten waarbij de leden elkaar fysiek en virtueel ontmoeten. De VCO biedt met haar kennistafels, netwerk en online omgeving support aan de leden en heet daarom iedere Compliance Professional van harte welkom.