Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Programma

TijdOnderwerpSprekers
12.00 - 13.15 uur

Ontvangst, registratie en overhandiging van het congresboekje. Gastheer EY stelt haar netwerkruimte ter beschikking, alwaar u naar keuze wat broodjes kunt kiezen, uiteraard met koffie, thee en water.

13.15 - 13.30 uur

Introductie door congresvoorzitter Michel Klompmaker en toelichting op het thema van dit Behavioral Risk Congres 2022 door dagvoorzitter Michael van Woerden.

13.30 - 14.00 uur

De integratie van de non-verbale component als nieuwe dimensie bij integriteits- en gedragsonderzoek

An Gaiser gaat u meenemen in haar presentatie welke non-verbale informatie er verborgen ligt in het gezicht ten aanzien van integriteit. Zij geeft antwoord op de vraag hoe u non-verbale informatie kunt gebruiken om inzicht te krijgen in integriteitsperceptie van uw geïnterviewde en hoe u volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten informatie kunt vergaren over de oorzaken en motieven achter niet integer gedrag.

 

14.00 - 14.30 uur

Over integriteit en soms het het gebrek eraan in de Financial Services Industry

Mr. drs. Hester Bais heeft vele jaren ervaring als advocaat met het voeren van procedures tegen grote financiële instellingen. Zij kwam daarbij in de praktijk van tijd tot tijd issues rond integriteit tegen. Haar verhaal heeft betrekking op alle spelers die een rol spelen in de wereld van de Financial Services Industry, zoals de toezichthouders, accountantsorganisaties, de politiek en de rechterlijke macht.

14.30 - 15.00 uur

Netwerkcorruptie is een voor honderd procent niet-integer verschijnsel

Mr. dr. Willeke Slingerland neemt u mee in de subtiel wereld van netwerkcorruptie als Lector Weerbare Democratie. Zij promoveerde op het onderwerp netwerkcorruptie. Willeke Slingerland beschrijft wat netwerkcorruptie eigenlijk inhoudt. Mensen moet elkaar goed kennen en sluiten daarbij anderen uit. Ze zijn zeer loyaal, solidair en zijn wars van kritiek. In principe staat netwerkcorruptie haaks op de beginselen van de democratie, zoals openheid, transparantie, eerlijkheid en toegankelijkheid. Vandaar het woord corrupt. De netwerken ontstaan onbewust en organisch, over lange tijd, waarin ze steeds sterker worden. Slingerland constateert dat netwerkcorruptie subtieler is dan vriendjespolitiek en niet enkel beperkt is tot adagium ‘voor wat hoort wat’.

15.00 - 15.05 uur

Drie pitches voor de break out sessies voor na de pauze

De presentatoren van de drie break out sessies naar keuze op de 21ste verdieping hebben elk negentig  seconden om u ervan te overtuigen om vooral naar hun break out sessie te gaan.

15.05 - 15.30 uur

Middagpauze in de netwerkruimte van EY, met koffie, thee en niet-alcoholische drankjes en kleine versnaperingen.

15.30 - 16.10 uur

Break out sessies A, B en C, naar keuze

Break out sessie A met als titel “Kan compliance werken zonder regels?” wordt verzorgd door Michael Grummel, partner bij EY Nederland. In de benadering van compliance denkt men vaak direct aan het schrijven van policies, procedures en werkinstructies. Echter weet iedere compliance professional dat het invoeren van meer regels zich niet één op één vertaalt naar een betere naleving. De oplossing lijkt te liggen in het verbeteren van gedrag, cultuur en integriteit. Als dat zo is, moeten we ons dan niet richten op hoe we de belangrijke compliance vragen kunnen beantwoorden zonder regels?Deze sessie wordt begeleid door onze moderator Mr. Michael van Woerden.

Break out sessie B wordt verzorgd door mr. dr. Caroline Raat en gaat over integriteit in compliance. Caroline legt uit wat het begrip integriteit in filosofische, organisatorische en psychologische zin is. Daarna gaat zij in op actuele integriteitskwesties waar professionals in de compliance functie mee te maken kunnen krijgen. Wat zeggen de wetgever en de rechter hierover, wat moet je wel of juist niet doen met integriteitsproblemen, meldingen en klachten? Welke competenties worden er van een integere compliance professional verwacht en welke risico’s zijn er in de branche? En hoe staat het met je eigen integriteit? Deze break out sessie wordt begeleid door onze moderator Piet Klop RA MGA.

Break out sessie C wordt verzorgd het Huis voor Klokkenluiders. Marjolijn Nicolai en Marion Weitering zullen namens het Huis  voor Klokkenluiders deze interactieve break out sessie verzorgen en gaan u meenemen in het werk van het Huis voor Klokkenluiders. Voor wie is het Huis er eigenlijk en voor wie niet?  Wat kan het Huis doen voor personen die bij ze te rade gaan? Klopt uw beeld van het Huis met de werkpraktijk? De taken van het Huis staan beschreven in de Wet voor het Huis voor Klokkenluiders. Belangrijk begrip in die wet is  ‘vermoeden van een misstand van maatschappelijk belang’.  Maar wanneer is daar dan sprake van? Hoe verhoudt dit begrip zich tot een integriteitsschending een arbeidsconflict of een EU-inbreuk? En wat heeft het Huis te maken met risk & compliance? Allemaal vragen waar zij op een interactieve manier antwoord op geven waarmee uw kennis van de betekenis van het Huis wordt versterkt. Deze break out sessie wordt begeleid door drs. Geert Haisma.

De drie break out sessies vinden plaats op de 21ste verdieping van het gebouw.  Te uwer geruststelling; er zijn liften beschikbaar.

16.10 - 16.20 uur

Korte break

16.20 - 17.10 uur

Het Grote Intergriteitsdebat 2022

Het Grote Integriteitsdebat 2022 vindt plaats in het auditorium en wordt voorafgegaan door de inleiding van Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.

De vijf experts te weten professor Silvie-Bleker-van Eyk, Therus de Villeneuve, Caroline Raat, Michel Grummel en Marion Weitering gaan het debat aan met elkaar en met de aanwezigen onder leiding van Michael van Woerden.

17.10 - 17.15

Afsluiting

Congresvoorzitter Michel Klompmaker en dagvoorzitter Michael van Woerden sluiten het Behavioral Risk Congres 2022 af.

17.15 - 17.45 uur

Netwerkborrel met hapjes.