Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Partners

Blikverruimers

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland klaar voor de toekomst te maken: de bestuurlijke status quo wordt door hen uitgedaagd. Nieuw talent wordt geworven en opgeleid voor toezichthoudende functies.

Elk jaar wordt door Blikverruimers een twintigtal nieuwe commissarissen opgeleid via de Blikverruimers Academie. Achter Blikverruimers staat een team van energieke, gedreven en maatschappelijk betrokken professionals.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen zij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Emtrust

De missie van Emtrust is om organisaties te helpen met het ontwikkelen van een werkklimaat waarin voor ongewenste omgangvormen, fraude en misstanden geen ruimte is. Speak up-gewoontes, gedragscodes, meldpunten en vertrouwenspersonen vormen de beste garantie voor een gezonde organisatiecultuur.

Sinds de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders in 2016 biedt Emtrust een elektronisch meldpunt waarmee organisaties op doeltreffende wijze een interne meldprocedure vormgeven. Omwille van de vereiste onafhankelijkheid vervult Emtrust voor het meldpunt de rol van “Trusted Third Party”.
De stichting Emtrust beoogt niet het maken van winst en evenmin het doen van winstuitkeringen. De stichting heeft als doel het (doen) aanbieden van adviesdiensten en oplossingen op het gebied van versterking van de cultuur van organisaties.

How2Ask

How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leert men om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door de interviewtraining wordt de verkregen informatie betrouwbaarder. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar. Nieuw is de training “Gesprekken met klokkenluiders”. Het managen van klokkenluiders is niet eenvoudig. Met name als het gaat om het afschermen van de identiteit van de klokkenluider en het traject van het zorgvuldig veredelen, toetsen en uiteindelijk gebruiken van de aangereikte informatie kan er veel mis gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de klokkenluider en voor de organisatie.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren, met meer dan 205.000 professionals in 152 landen. De focus van KPMG is organisaties helpen om weloverwogen besluiten te nemen en te excelleren in de wereld van vandaag en morgen.

De professionals van KPMG denken met u mee over kansen en risico’s. Zij scheppen orde in complexiteit, geven advies over wet- en regelgeving en helpen navigeren onder uitdagende omstandigheden. Of het nu gaat om grote (inter)nationale ondernemingen of middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties of overheden.

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan. Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen.

Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Als gesprekspartner voor de overheid, politiek en stakeholders pakt de vereniging ook haar rol. De LVV wil zichtbaar worden als hét kenniscentrum en dé beroepsvereniging die er toe doet.

Michael Page Risk & Compliance

In Nederland is binnen Michael Page een aparte divisie voor de sector Risk & Compliance, met diepgaande kennis op dit gebied. De gespecialiseerde Risk & Compliance divisie bestaat uit een klein team van ervaren Recruitment Consultants die de eisen en behoeften van iedere unieke functie op dit gebied van risk & compliance verstaan.

Michael Page Risk & Compliance is gespecialiseerd in de werving en selectie van gekwalificeerde professionals voor permanente functies, tijdelijke contracten en interim opdrachten, variërend van junior rollen tot functies op directieniveau.

Public Values

De meerwaarde van Public Values is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Public Values nodigt u uit om ook uw complexe beleidsvraagstukken samen met stakeholders en experts een stap richting de oplossing te brengen. Daarbij zorgt Public Values voor de inhoudelijke voorbereiding, leiden we discussie en uitwerking en monitoren we de oplossingsrichting.

RISKID

De missie van RISKID is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKID is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. Dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

RISKID werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU Delft en experts uit het risicomanagement domein en “collaboration engineering” domein.

Total Solutions

Total Solutions levert Consulting, Contracting, Recruitment en Training Services aan de Financial  Services Industry. Total Solutions is in 2001 opgericht door Robi Dattatreya en heeft kantoren in Amsterdam en Den Haag.

Het team bestaat uit hoogopgeleide specialisten met vele jaren werkervaring in de financiële sector. Met deze ervaring is Total Solutions in staat om goed de behoeften van de kandidaten te kunnen analyseren en op grond daarvan de juiste match te kunnen maken, in het voordeel van zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.