Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Sprekers

Muel Kaptein

Prof. dr. Muel Kaptein is als partner werkzaam bij KPMG Forensic & Integrity vanwaar hij, samen met zijn team, organisaties ondersteunt op het gebied van het onderzoeken en verbeteren van integriteit, compliance en soft-controls. Daarnaast is hij als hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

Hij heeft zeven boeken geschreven en meer dan vijftig wetenschappelijke artikelen. Zijn meest recente boeken zijn ‘Maximes’ en ‘Ethicmen’. Muel heeft veel ervaring in het ontwerpen en inrichten van meldsystemen, het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders en het creëren van open organisatieculturen.

 

Kitty Nooy

Mr. Kitty Nooy is ruim 37 jaar als officier van justitie werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. In die periode was zij ook plaatsvervangend en fungerend hoofdofficier van justitie. Vanaf 2016 adviseerde zij het college van procureurs generaal en was zij portefeuillehouder integriteit bij het OM. Door haar aanpak van en de communicatie rondom de crisis die ontstond na het schietincident op 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn, is zij genomineerd voor de media award en stond zij in de top tien van het tijdschrift Opzij van de honderd machtigste vrouwen binnen de categorie Justitie en Openbare Orde.

Vanaf november 2018 is zij zelfstandig adviseur integriteit en ethisch leiderschap, coach, spreker en dagvoorzitter. Daarnaast is ze lid van de raad van toezicht van de Haagsche Hogeschool en 18 maanden bestuurslid geweest van het Huis voor Klokkenluiders.

 

 

Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg RA heeft een brede bestuurlijke ervaring in de politiek, maar ook in de private sector en in de wereld van de sport. Anneke is nu de voorzitter van NOC*NSF. NOC*NSF wil dat Nederland bij de eerste tien landen van de internationale sportwereld behoort en zij wil de sportdeelname verhogen met toen procent door met sportbonden, sportclubs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, etc… afspraken te maken om dat te bereiken.

Als voormalig algemeen directeur van de Auditdienst Rijk bij het Ministerie van Financiën en als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige Ministerie van Justitie en directeur van de Algemene Rekenkamer weet ze hoe de politieke hazen in Den Haag lopen. Ze is ook voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van Baker Tilly nv en is gewend om om te gaan met complexe en bestuurlijk gevoelige vraagstukken. Anneke zit in verschillende sportbesturen, waaronder het Special Olympics Nationale Spelen Den Haag (2020). Daarnaast is ze ook voorzitter geweest van CTO Metropool (Den Haag, Rotterdam en Dordrecht).

 

 

 

Jaap ten Wolde

Jaap ten Wolde heeft via KPMG Forensic en daarna via IFO/EBBEN Partners ervaring opgedaan met het onderzoeken van misstanden, fraude en corruptie, etc. Via KPMG Integrity en daarna BING heeft hij onderzoeken gedaan naar ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Thans is hij een beetje met pensioen als directeur van en integriteitsadviseur bij EMTRUST.  Jaap heeft de volgende boeken (mede) op zijn naam staan: ‘Ik ben integer, jij bent integer’, ‘Mijn vader zoent met de buurvrouw’ en ‘Verplichte literatuur voor bestuurders’ (genomineerd geweest voor Het Beste Management Boek van 2018). Initiatiefnemer van deze conferentie omdat hij meent dat bestaande klachten- en meldprocedures verbetering behoeven.

Brigitte Rijshouwer

Brigitte Rijshouwer is een ervaren communicatie- en verandermanager. Communicatie zit bij haar in het hart en in de nieren, op zoek naar verbindingen tussen mensen en disciplines, binnen organisaties en met de omgeving. Zo is Brigitte onder andere hoofd communicatie geweest van de Politie Noord-Brabant, hoofd marketing & communicatie van het Catharina Ziekenhuis en directeur communicatie bij de TU (Technische Universiteit) Eindhoven. Daarnaast is ze ad interim verantwoordelijk geweest voor de communicatie bij onder andere de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Treant Zorggroep, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en meest recentelijk het Vista College (Fusiecollege Arcus-Leeuwenborgh).

Willem Geerlings

Willem Geerlings is Lid van de raad Toezicht van het Amsterdam UMC en Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen van verzekeraar ONVZ. Geerlings zit bij de NVZD, de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg, in de accreditatiecommissie voor bestuurders in de zorg.

Willem Geerlings is opgeleid als internist-nefroloog en hij heeft dat vak ruim 20 jaar uitgeoefend in respectievelijk Erasmus MC, UMCG, en HAGA (voormalig Leyenburg). Geerlings heeft ook jarenlang gediend als Lid van de Raad van Bestuur bij de ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden en Erasmus MC. Geerlings is tevens voorzitter van de Stichting RijnmondNet, voorzitter van de medische commissie van de Radio Medische Dienst KNRM en lid van Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Robi Dattatreya

Drs. Robi Dattatreya is oprichter van Total Solutions, gespecialiseerd in recruitment, detachering en outplacement diensten voor de financiële sector. De vestiging in Dubai is in 2017 succesvol verkocht. In zijn studententijd werkte Robi Dattatreya als Charter en Delivery schipper voornamelijk in de wateren rondom West-Europa. Na zijn afstuderen heeft Robi onder andere gewerkt bij Koninklijke Ahrend en ABN Amro Bank. Momenteel is hij tevens oprichter en investeerder in twee start-ups, een op het gebied van Pay rolling en de ander over “De automatische cameraman voor sportwedstrijden”. Robi is co-auteur van het boek “De Oversteek”, geschreven door Jeroen Siebelink en uitgegeven door Thomas Rap. Hij is een ervaren zeiler, fanatiek sporter en vader van drie dochters.

Maurice Oostendorp

Maurice Oostendorp is sinds 2015 CEO van de Volksbank (en haar rechtsvoorganger SNS Bank nv). De Volksbank is een familie van vier bankmerken met één gezamenlijke missie: bankieren met de menselijke maat. De merken die onder de Volksbank valleen zijn ASN Bank, BLG Wonen, Regio Bank en SNS. Voordat Maurice Oostendorp bij de Volksbank in dienst kwam, vervulde hij verschillende functies bij coöperatie VGZ en ABN Amro, waaronder die van Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur bij coöperatie VGZ en directeur General Group Finance bij ABN Amro Bank. In 2013 werd Maurice benoemd tot CFO van SNS REAAL. In 2015 is hij in het kader van de ontmanteling van SNS REAAL benoemd tot CEO van de Volksbank en afgetreden als CFO van SNS REAAL.

Naast zijn werkzaamheden bij de Volksbank is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), lid van de Raad van Advies van Women in Financial Services (WIFS) en bestuurslid en penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Wijnand Nuijts

Mr. Wijnand Nuijts is Manager Expertisecentrum Governance, Gedrag en Cultuur bij De Nederlandsche Bank. Sinds de start in 2010 was hij verantwoordelijk voor het nationaal en internationaal ontwikkelen van een nieuw type toezicht dat zich richtte op leiderschapsstijlen, groepsdynamiek en de kwaliteit van de besluitvorming van bedrijven. Samen met een multidisciplinair team van organisatiepsychologen en governance experts is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van tal van onderzoeken naar de effecten van gedragspatronen voor de prestaties van Nederlandse financiële instellingen.

Wijnand heeft veel over deze onderwerpen gepubliceerd en heeft naast zijn functie bij DNB in 2016 namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek gedaan naar de organisatiecultuur bij een groot ziekenhuis is Nederland. Voorafgaand aan zijn huidige rol had Wijnand verschillende managementfuncties bij De Nederlandsche Bank.

Kim Raaijmakers

Kim Raaijmakers is Head of Compliance bij Kempen / Van Lanschot Bankiers. Kim is ook Head of Academy bij Blikverruimers. De Stichting Blikverruimers heeft de ambitie om Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in Nederland te verjongen.

Vanaf begin 2014 tot oktober 2018 was Kim toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), als toezichthouder Kapitaalmarkten binnen het team Infrastructuur. Haar specialisatie was toezicht op en vergunningverlening aan handelaren voor eigen rekening en de toetsingsexpert Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen accountantsorganisaties.

Daarvoor werkte ze zo’n drietal jaren als advocaat bij een jong en ambitieus advocaten- en notarissenkantoor in het Kennedy Business Center in Eindhoven.

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het door hem in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met negen taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Bulgaars en  Tsjechisch / Slowaaks. Binnenkort zal Spaans als tiende taal worden toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is uniek en helemaal aangepast naar de eigen taal en regio. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we Nederlandstalige nieuwsbrief met meer dan 18.000 abonnees en de Engelstalige met meer dan 14.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres, het Risk & Compliance Jaarcongres en het Risk & Compliance Annual Congress Brussels.

Sjoerd Hogenbirk

Sjoerd Hogenbirk is consultant bij House of Performance. Als veranderconsultant werkt hij met als belangrijkste doel om prestaties te verbeteren. Zijn insteek is dat het werken aan betere prestaties óók vraagt om het verbeteren van de manier waarop die prestaties tot stand komen. Na zijn studies, bestuurs- en organisatiewetenschappen en theologie heeft hij meerdere jaren ervaring opgedaan bij ABN AMRO, Van Vieren (consultancy) en Rabobank. Zijn centrale focus daarbij was en is het verbeteren van prestaties, met oog voor mensen en onderlinge verbinding.

De combinatie tussen zingeving en ethiek en het verbeteren van prestaties werd meer en meer zijn missie en om die reden is hij zich verder gaan specialiseren. In dit spanningsveld werkt hij graag en zet zowel de prestatie als de manier waarop de prestatie wordt behaald, op scherp.

Marijntje Zweegers

Marijntje Zweegers is expert op het gebied van ethiek en integriteit. Zij is coördinator Preventie en plaatsvervangend directeur van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast is Marijntje lid van de Commissie Toegang Notariaat.

Deze commissie is benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid en heeft tot taak de Minister te adviseren over de persoonlijke geschiktheid en integriteit van kandidaat-notarissen voor het ambt van notaris en toegevoegd notaris.