Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Sprekers 2021

Muel Kaptein

Prof. dr. Muel Kaptein is als partner werkzaam bij KPMG Forensic & Integrity vanwaar hij, samen met zijn team, organisaties ondersteunt op het gebied van het onderzoeken en verbeteren van integriteit, compliance en soft-controls. Daarnaast is hij als hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

Hij heeft zeven boeken geschreven en meer dan vijftig wetenschappelijke artikelen. Zijn meest recente boeken zijn ‘Maximes’ en ‘Ethicmen’. Muel heeft veel ervaring in het ontwerpen en inrichten van meldsystemen, het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders en het creëren van open organisatieculturen.

 

Patrick de Neef

Als Chief Innovation Officer Supervision is Patrick de Neef verantwoordelijk voor de coördinatie en de aansturing van de toezicht innovatie agenda van De Nederlandsche Bank (DNB). Vanaf februari 2020 is de afdeling helemaal operationeel en wordt er vaart gemaakt met de ontwikkeling van Supervisory Technology. Door middel van iForum wordt er samengewerkt met de sector op het gebied van RegTech en FinTech.
De belangrijkste doelstellingen van de innovatie agenda binnen DNB zijn zowel intern als extern georiënteerd. Intern wordt het toezicht klaargestoomd om te kunnen werken met de nieuwste technologie, met behulp van algoritmes. De Neef is daarbij ook bezig met een cultuuromslag binnen de toezichthouder om de nieuwe technologie zo snel mogelijk geaccepteerd te krijgen. Extern wil De Neef de centrale rol spelen daar waar het gaat om de uitwisseling van ervaringen met de toepassing van nieuwe technologie, zowel met de onder toezicht staande instellingen als met andere toezichthoudende instanties in binnen- en buitenland. De Neef staat daarbij ook open voor partnerships met derde partijen die een rol kunnen spelen om nieuwe technieken in te zetten voor efficiënt en effectief toezicht.

Femke de Vries

Prof. Mr. Dr. Femke de Vries is sinds 1 januari 2018 Senior Partner bij &samhoud in Utrecht. Zij adviseert organisaties in binnen- en buitenland over het versterken van risicomanagement door het beter begrijpen van gedrag in organisaties.

Femke werkte vijftien jaar in het financieel toezicht. Zij was lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en secretaris-directeur en divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zij was na de financiële crisis één van de architecten van het nieuwe toezicht van DNB, waarvan het gedrag en cultuur toezicht één van de pijlers is.

De Vries is bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) namens Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren. Zij publiceert maandelijks een expertbijdrage in het FD over gedrag, cultuur en risicomanagement. De Vries heeft verschillende publicaties over (financieel) toezicht en risicomanagement op haar naam staan en was een van de samenstellers van het in 2013 verschenen boek “Financial Supervision in the 21st Century.”

Hans Henseler

Dr. Ir. Hans Henseler is deeltijd lector Digital Forensics & E-Discovery bij de Hogeschool Leiden en adviseur digitaal forensisch onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij is tevens lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS (DFRWS is a non-profit, volunteer organization dedicated to bringing together everyone with a legitimate interest in digital forensics to address the emerging challenges of our field).

Hans studeerde informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensich ICT-gebeid bij het Gerechtelijk Laboratorium. Daarna maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Sindsdien heeft hij bij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PwC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

Maaike Lycklama à Nijeholt

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is vanaf juni 2012 Lector Finance & Business Innovation bij het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam, waarbij het onderzoek gericht is op de aandachtsgebieden fusies en overnames, soft controls, innovatieve financieringsvormen en het veranderende beroep van de accountant.

Sinds 2000 is Maaike ook Assistant Professor Financiering aan de Leiden University

Leen Paape

Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA is sinds 1 september 2017 Hoogleraar Corporate Governance en voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut van de Nyenrode Business Universiteit. Tot die datum was hij daar gedurende bijna 10 bestuurlijk actief, laatstelijk als Dean en lid van het College van Bestuur. Leen is tevens voorzitter/lid van verschillende raden van commissarissen/toezicht (Unive Dichtbij, Pensioenfonds SNS Reaal, Stichting Carmelcollege) en audit commissies (o.a. Gemeente Rotterdam) en Supervisor bij de Goldschmeding Foundation.

Hij is een veelgevraagd spreker op (inter)nationale conferenties en treedt regelmatig op als dagvoorzitter. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie heeft hij diverse functies vervuld bij Land- en Luchtmacht. Daarna was hij werkzaam bij KPMG (2 jaar) en KLM (9 jaar). Vervolgens heeft hij 10 jaar als partner gewerkt bij PricewaterhouseCoopers.

 

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het door hem in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met negen taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Bulgaars en  Tsjechisch / Slowaaks. Binnenkort zal Spaans als tiende taal worden toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is uniek en helemaal aangepast naar de eigen taal en regio. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we Nederlandstalige nieuwsbrief met meer dan 18.000 abonnees en de Engelstalige met meer dan 14.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres, het Risk & Compliance Jaarcongres en het Risk & Compliance Annual Congress Brussels.

Eefje Albers

Eefje Albers is sinds september 2018 directeur van Bright Alley, onderdeel van Conclusion. Zij is met haar achtergrond als onderwijskundige goed in staat om te duiden hoe medewerkers te motiveren en te laten excelleren.

Eefje is innovatiemanager geweest heeft en heeft al sinds haar opleiding bij Twente University een bijzondere belangstelling voor effectieve leeromgevingen en welke rol de technologie daarbij speelt.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloittetijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfond Sociale Woningbouw en het Ministerie. Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs, zorginstellingen en overheidsbedrijven.

Jasper Leunk

Jasper Leunk is Head of Strategy bij Bright Alley, onderdeel van Conclusion. Jasper is van origine marketingstrateeg. De principes van verleiding heeft hij meegenomen naar de wereld van gedrag in organisaties. Marketingprincipes als die van Cialdini en gebruik van branding en gamification blijken verrassend goed te werken bij Risk & Compliance.

Op basis van de organisatiedoelen en context kijkt Jasper naar innovatieve manieren om aan te sluiten bij de drijfveren van werknemers op thema’s als adoptie, safety, compliance, infosecurity en onboarding. Dit resulteert in learning apps, VR, e-learning of hele campagnes.

Floor Rink

Prof. dr. Floor Rink is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde met als vakgebieden psychologie en economie. Haar aandachtsgebieden zijn organisatiegedrag, toezicht, diversiteit, macht en samenwerkingsverbanden. Floor is onderzoeksdirecteur Organizational Behavior, lid interdisciplinaire onderzoeksgebieden binnen FEB, Board Effectiveness & CONINC.

Floor Rink is gepromoveerd in de sociale psychologie (Leiden 2005, cum laude). In 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar Organisatiegedrag, met als opdracht economische en organisatievraagstukken te verklaren aan de hand van psychologische theorieën. Haar centrale onderzoeksthema’s richten zich op (werk)situaties waarin intra- en intergroepsrelaties een rol spelen, zoals reacties op diversiteit, ethische besluitvorming & governance en effecten van status verschillen op coöperatie. Floors onderzoek ontving erkenning van meerdere (inter-)nationale wetenschappelijke associaties (ASPO, APA & AOM) en wordt grotendeels gefinancierd door het NWO. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Organization Science, Psychological Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes & Academy of Management Annals. Om de wetenschap met de praktijk te verbinden geeft Floor vaak publieke optredens over haar werk.

Daarnaast is Floor Rink lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Nederlandse Vereniging van Toezicht in de Zorg (WAR NVTZ).

Petra de Weerd-Nederhof

Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Organisatie van innovatie, bij het High-Tech Business & Entrepreneurship van de faculteit BMS, Universiteit Twente. Zij begeleidt promovendi op onderwerpen variërend van innovatie-ecosystemen, organisatie van integriteit (in samenwerking met De Nederlandsche Bank), organisatievormen en blockchain technologie, corporate entrepreneurship en universiteit-industrie interactie.

Petra is kerndocent van twee modules in de master Risico Management en geeft innovatie-en ondernemingsvakken op bachelor- en (executive) masterniveau aan de UT en in samenwerking met Flanders Business School / KU Leuven. In het kader van de samenwerking van de UT met Defensie en de faculteit Militaire Wetenschappen ontwikkelt zij masterclasses op het gebied van innovatiemanagement. Haar nieuwe onderzoek gaat over veerkracht en innovatie.  Zij ontving funding van NWO voor een programma gericht op de ontwikkeling van duurzame business modellen voor ScaleUps in samenwerking met ontwikkelingslanden van de European Investment Bank op het gebied van inclusive micro finance. Zij leidt voor de UT een EFRO programma gericht op het ontwikkelen van een Twents cluster en netwerk voor de drone-industrie (Space53, een 50-50 samenwerking met Saxion Hogeschool).

Als nevenwerkzaamheid is Petra commissaris bij woningcorporatie De Woonplaats, een innovatieve volkshuisvester in het oosten van het land, met aandachtsgebied organisatieontwikkeling, op voordracht van de huurders en lid van de audit commissie.

Frank van Geel

Frank van Geel is algemeen bestuurslid van de VCO sinds juni 2020. Frank studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na een aantal jaren als advocaat te hebben gewerkt is Frank overgestapt naar de financiële sector waar hij eerst als bedrijfsjurist en later als Global Head of Legal heeft gewerkt.

Als manager, bestuurder en commissaris heeft Frank ruime, internationale, bestuurlijke ervaring opgedaan. Sinds 2019 werkt Frank als Head of Compliance & Regulatory Affairs bij Transtrend, een asset manager in Rotterdam. Frank hoopt in zijn rol als algemeen bestuurslid bij te dragen aan de versterking van hetgeen de vereniging voor haar leden waardevol maakt, namelijk het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring en het opdoen van nuttige zakelijke contacten en het zijn van pleitbezorger voor de positie van de Compliance Officer.

Desiree Meurs

Desiree Meurs is Research Associate bij het Research Centre Entrepreneurship & Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Desiree  studeerde sociologie en studeerde in 2013 cum laude af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op organisatiesolidariteit. Na haar studie is zij gaan werken als onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovation.

Vanaf 2016 is Desiree Meurs betrokken als hoofdonderzoeker op het project Soft Controls bij het lectoraat Finance & Business Innovation. Een onderzoeksproject dat Hogeschool Rotterdam samen met de Hogeschool van Amsterdam uitvoert. Zij heeft grote affiniteit met het onderwerp.

Bart van Oort

Bart van Oort is meer dan 20 jaar werkzaam bij HotITem. De laatste jaren als kennismanager Data Governance en Data Management. Bart is ook jarenlang programmamanager CPM geweest. Zijn specialiteit is het creëren van waarde vanuit data en hoe om te gaan met data als asset.

De verbinding tussen IT en business is daarbij essentieel. Vaak worden daarbij door Bart in eerste  instantie wendbare projecten ingezet als een vliegwiel om het enthousiasme bij klanten aan te wakkeren.

Sander van Gelderen

Sander van Gelderen is bij HotITem werkzaam als business consultant met negen jaar werkervaring in de financiële dienstverlening met advies- en verandervaardigheden. Sander opereert op het snijvlak tussen business en ICT en heeft een groot absorberend vermogen met betrekking tot complexe vaktechnische aspecten.

Sander beschikt over een analytische en creatieve geest, heeft uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening van front-office tot regulatory reporting en weet welke technische oplossingen kunnen helpen. Als gesprekspartner denkt hij inhoudelijk mee, kijkt naar de mens achter de medewerker en stelt net die ene goede vraag. Hij staat daarbij in voor de klantgerichte benadering, beweegt zijn team en zichzelf door vaak complexe organisaties, en besteed tijd aan de mensen.

Caroline Raat

Mr. dr. Caroline Raat is jurist en sociaal wetenschapper. Zij werkt als docent, auteur en annotator bij diverse grote uitgevers en instituten op het gebied behoorlijk bestuur, open overheid, privacy, grondrechten en integriteit en recht. Ook is zij zelfstandig onderzoeker. In 2007 promoveerde zij op het proefschrift “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd”. Zij is oprichter van het Platform Onafhankelijke Onderzoekers.  Zij heeft onder andere het “Handboek Ethiek en integriteitszorg voor de overheidsjurist” en “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd” geschreven.

Caroline is Bestuurder Beroepsvereniging Onafhankelijke Onderzoekers. Zij heeft jarenlange ervaring in de wetenschap en in de publieke sector en zet haar kennis graag in om particulieren bij te staan in rechtszaken. Caroline is tevens blogger op het Risk & Compliance Platform Europe.

 

Kenny van Ierlant

Kenny van Ierlant is Managing Director & Digital Strategist bij Future XL met focus op de Financial Services Industry. Daarnaast is hij Fellow & Digital Ambassador bij Nyenrode Business Universiteit en een bekende spreker op het gebied van digitale transformatie. Met tientallen jaren internationale ervaring heeft hij een goed inzicht in de behoeften en mogelijkheden van digitale transformatie.

Zo ontwikkelde hij voor Nyenrode het programma over het verband tussen digitale technologie, nieuwe economie, nieuwe waarde methodologie, nieuwe wetgeving en de transitie naar datacentrisch denken. Kenny heeft een PHd in Business Economics van Ariel Universiteit in Israël, MA/MsC van KU Leuven, België en een MBA van IMD uit Lausanne in Zwitserland.

Kenny is in staat om mensen en organisaties in beweging te laten schieten en neemt daarbij geen blad voor de mond. Op 3 september 2021 zal het nieuwe boek Datawaardecreatie officieel gelanceerd worden in Leiden dat hij samen met Fiona van Maanen en tien andere auteurs geschreven heeft.

Dina-Perla Portnaar

Dina-Perla is marketing, PR & communications director. Zij werkt in verschillende industrieën, met name IT/ Tech, maar ook zorg, non-profit en overheid. Ze heeft in deze sectoren een uitgebreid netwerk van (media-)relaties, influencers en analisten in de Benelux-regio, Frankrijk, Engeland, Duitsland en global Engelstalig. Van dag tot dag monitort zij markttrends via verschillende media en wat er binnen de markten gebeurt. Naast advies geeft Dina-Perla diverse mediatrainingen en colleges en presenteert of modereert zij verschillende debatten, seminars, podcasts en vodcasts. Zij is auteur van het boek Exodus uit de vuurtoren.

Dina-Perla zal tijdens het Lustrum Behavioral Risk Congres met Risk & Compliance TV aanwezig zijn.