Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Partners

Avedos

Avedos is een vooruitstrevend softwarebedrijf gefocust op alles dat met Governance, Risk en Compliance (GRC) te maken heeft. Het software platform risk2value maakt gebruik van een baanbrekende aanpak om ondernemingen op een flexibele manier te ondersteunen bij hun individuele eisen aan een breed scala van GRC-toepassingen, waaronder enterprise risk management, information security management, IT risk management, internal control systems, audit management en nog veel meer.

Sinds 2005 heeft avedos zich gewijd aan de verdere ontwikkeling van risk2value om haar klanten te voorzien van een flexibele, geïntegreerde GRC-oplossingsplatform. De oplossing van avedos fungeert als schakel tussen het topmanagement, de 2e en 3e lijn van het management en de bedrijfsvoering, waardoor zelfs in complexe omgevingen betere zakelijke beslissingen op het gebied van risico’s en waarde gemaakt kunnen worden.

Onder onze klanten bevinden zich een aantal van de grootste en meest succesvolle internationale bedrijven op het gebied van automotive, verzekeringen, banken, telecommunicatie, utilities, energy en detailhandel. avedos heeft tevens een aantal lange-termijn partnerships met gerespecteerde organisaties en system integrators opgezet om de gehele GRC waardeketen te dekken.

BDO

BDO is zowel in Nederland als wereldwijd één van de leidende accountants- en adviesorganisaties. Vanuit Nederland werken zo’n 2.200 professionals voor grote, internationale bedrijven en het mkb. Zij werken samen met hun 64.000 collega’s in 154 landen. BDO biedt diensten binnen Audit, Tax en Advisory. Risk Advisory is hier een belangrijk en nog altijd sterk groeiend onderdeel van. Daarnaast ondersteunt BDO onder andere bij vraagstukken variërend van fusies en overnames, fiscale vraagstukken en forensics tot het uitvoeren van (IT-)audits, ook over de eigen landsgrenzen heen.

Klanten roemen BDO om de betrokken relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, korte communicatielijnen en bereikbaarheid. BDO-adviseurs hebben passie voor hun vak en gaan pragmatisch te werk. Het is hun ambitie om samen met klanten nieuwe perspectieven te creëren.

 

CPI Risk, Finance & Governance

Het belang van risk, finance en governance staat bij organisaties steeds hoger op de agenda. Gelet op wat moet, maar vooral op wat waarde creëert.

De klanten van CPI vragen een focus op gedrag, waardoor verbeteringen niet tijdelijk zijn, maar verankerd worden in de cultuur van de organisatie.

EY Nederland

Onderzoek en ervaring bevestigen dat organisaties met een volwassen risicomanagement beter presteren dan hun concurrenten. Wel is risicomanagement vaak nog gefragmenteerd en ongebalanceerd ingericht. De experts van EY Nederland helpen organisaties met het opzetten en inrichten van geïntegreerde risicomanagement systemen, waarbij issues rond integriteit vanaf scratch worden meegenomen bij de implementatie processen.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Michael Page Risk & Compliance

In Nederland is binnen Michael Page een aparte divisie voor de sector Risk & Compliance, met diepgaande kennis op dit gebied. De gespecialiseerde Risk & Compliance divisie bestaat uit een klein team van ervaren Recruitment Consultants die de eisen en behoeften van iedere unieke functie op het gebied van risk & compliance verstaan. Michael Page Risk & Compliance is gespecialiseerd in de werving en selectie van gekwalificeerde professionals voor permanente functies, tijdelijke contracten en interim opdrachten, variërend van junior rollen tot functies op directieniveau.

Ngi-NGN

Ngi-NGN is een Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en ICT-managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden hun kennis verdiepen en hun netwerk onderhouden. Het Ngi-NGN bestaat al sinds 1959 en is met ingang van 1 januari 2017 opgenomen als onderdeel van KNVI.

Young Compliance Professionals

Young Compliance Professional, afgekort YCP, is een vereniging van jong compliance professionals tot de leeftijd van 35 jaar met als missie het creëren van een visie op de toekomst van compliance.  YCP tracht hen samen te brengen en hen de mogelijkheid te geven hun visie te vormen en te verkondigen. Het streven is om de raakvlakken te zoeken waarop er overeenstemming bestaat tussen YCP’ers.

RISKID

De missie van RISKID is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKID is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. Dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

RISKID werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU Delft en experts uit het risicomanagement domein en “collaboration engineering” domein.

YX Company

YX Company beschikt over een revolutionair  meetsysteem waarmee gedrag en cultuur objectief en waardenvrij in beeld gebracht kan worden. Daarmee is er grip op gedrag en cultuur in organisaties en grip op de behoeften van uw klanten. Met dit systeem komt men erachter ‘waarom mensen doen wat ze doen’.

Voorspelbare patronen van houding, gedrag en denken in de data, dus na de meting, ontstaan als je het ‘waarom mensen doen wat ze doen’ koppelt aan ‘wat mensen doen of deden’. Het YX meetsysteem koppelt deze twee dimensies in haar metingen. Hierdoor ontstaat voorspelbare waarde, waarmee (risico)modellen gemaakt kunnen worden op basis van gedrag en men betrouwbare voorspellingen kan doen van business resultaten.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.