Dinsdag 3 december 2019 - KPMG, Amstelveen

Behavioral Risk Congres dd 3 december 2019

thema “Help, de klokkenluider verzuipt!”

Het vierde Behavioral Risk Congres staat is het teken van falende klokkenluiderssystemen. Waarom ontvangen leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door het ivoor van de toren of worden signalen domweg niet gegeven? Wat doen zij – en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het Behavioral Risk Congres begint op dinsdag 3 december om 13.15 uur in het hoofdgebouw van KPMG in Amstelveen (gratis parkeren onder het gebouw) en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur.

Tijdens het Congres zullen de drie keynotes,  te weten Anneke van Zanen-Nieberg RA, Willem Geerlings en Mr. Kitty Nooy hun visie geven op het thema “Help, de klokkenluider verzuipt!” vanuit hun eigen verschillende achtergronden, te weten de sport, de bestuurders en commissarissen in de zorgsector en de overheid. Vervolgens zullen Prof. dr. Muel Kaptein en ervaringsdeskundige / auteur Jaap ten Wolde een geheel nieuw ‘systeem’ presenteren dat de bestaande belemmeringen wegneemt.

Het expert panel met Wijnand Nuijts (de Nederlandsche Bank), Maurice Oostendorp (CEO, de Volksbank), Alain Hoekstra (Huis voor Klokkenluiders) en Brigitte Rijshouwer als ervaren communicatie expert zal het gepresenteerde systeem vervolgens kritisch beoordelen.

Dit interactieve Congres staat onder leiding van Kim Raaijmakers als dagvoorzitter.

Na het Congres kunnen de deelnemers beschikken over de principes die gelden voor zowel een lerende organisatie die wil leren van haar eigen medewerkers als voor een ‘klokkenluidersregeling 2.0’.

Deelname aan het Congres levert 4 gecertificeerde PE-punten op. Ga daarom nu naar het aanmeldformulier op deze congreswebsite en meld u aan !

Sprekers 2019


Kitty Nooy


Muel Kaptein


Anneke van Zanen-Nieberg


Wijnand NuijtsPartners 2019


Behavioral Risk Congres 2018


Meer dan 400 geïnteresseerde deelnemers rond het onderwerp “Behavioral Risk” hebben de afgelopen drie edities (2016, 2017 en 2018) het Congres meegemaakt. “Meetbaarheid van soft controls”, “Gedrag en strategie in de 21st eeuw” en “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom” waren respectievelijk de thema’s van de afgelopen drie jaren. Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Vanwaar onze aandacht voor Behavioral Risk? Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (bij financials, corporates, maar ook bij de overheid) er meer aandacht vanuit de top van de organisatie besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt.