Donderdag 29 november 2018 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Behavioral Risk Congres 2018

Thema “Nieuw toezicht is serious gaming. Het spel, de spelregels, de spelers en het speelveld in de boardroom.”

Op donderdag 29 november 2018 zal andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Behavioral Risk Congres  plaatsvinden. Dit keer over nieuw toezicht en besturen. Het belooft een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers in de boardroom samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen die in en rond bestuurskamers functioneren merkbaar. Het spel is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

Bestuurders, commissarissen en directies, internal auditors, risk en compliance officers, accountants, advocaten en externe toezichthouders zien dat het spel in de boardroom verandert en er grote verschuivingen in vereiste kennis en competenties noodzakelijk zijn.

Het speelveld is in hoog tempo aan het veranderen en daarmee verandert de governance van organisaties. De daarbij behorende traditionele verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording staan in een andere context. Waar liggen de knelpunten? Wat zou er nu moeten veranderen en beter kunnen om duurzaam meerwaarde te creëren?

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanuit verschillende sectoren en branches elkaar. Het programma dat op 14.00 uur begint wordt in de avond afgesloten met een networking diner, met het Professorendebat tussen Hans Strikwerda en Leen Paape met als thema “Nieuw Denken over Governance”.

De inschrijving is uitsluitend online. Het programma begint om 14.00 uur in de Parkzaal.

Voor deelnemers die dat wensen ligt na afloop het deelnemingscertificaat klaar voor de PE punten. U kunt dit aangeven bij de aanmelding.

Voorafgaande aan het Congres wordt in de Jachtzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal de Lunchcauserie Commissarissen georganiseerd met als thema Diversiteitsdynamiek. Deze is bestemd voor toezichthouders en commissarissen.

Sprekers 2018


Maud Bökkerink


Leen Paape


Céline ChristensenPartners 2018


Behavioral Risk Congres 2018


Meer dan 300 geïnteresseerde deelnemers rond het onderwerp “Behavioral Risk” hebben de afgelopen twee edities (in 2016 en 2017) van het Congres meegemaakt. “Meetbaarheid van soft controls” en “Gedrag en strategie in de 21st eeuw” waren de thema’s van de afgelopen twee jaren op onze vaste locatie het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Waarom onze aandacht voor Behavioral Risk? Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (bij financials, corporates, maar ook bij de overheid) er meer aandacht vanuit de top van de organisatie besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt.