Donderdag 17 juni 2021 - Pathe Leidsche Rijn, Utrecht

Sprekers 2021

Muel-Kaptein

Muel Kaptein

Prof. dr. Muel Kaptein is als partner werkzaam bij KPMG Forensic & Integrity vanwaar hij, samen met zijn team, organisaties ondersteunt op het gebied van het onderzoeken en verbeteren van integriteit, compliance en soft-controls. Daarnaast is hij als hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

Hij heeft zeven boeken geschreven en meer dan vijftig wetenschappelijke artikelen. Zijn meest recente boeken zijn ‘Maximes’ en ‘Ethicmen’. Muel heeft veel ervaring in het ontwerpen en inrichten van meldsystemen, het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders en het creëren van open organisatieculturen.

 

henriette-prast-526x700

Henriëtte Prast

Prof. dr. Henriëtte Prast is sinds 2005 hoogleraar (0,4 FTE) aan Tilburg University. Verder is ze voorzitter van de Board van de Foundation for Auditing Research, commissaris bij AZL (pensioenadministratie), BeFrank (pensioenen) en VZVZ (Vereniging Zorgaanbieders voor Zorginformatie; ook lid audit committee) en lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam (ook lid audit committee).

Henriëtte is tevens lid van de Raad van Advies van de Volksbank en bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Van 2006-2012 stond ze in de Volkskrant Top 200 invloedrijkste Nederlanders en van 2000-2011 had ze een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad. Ze was tot 1 maart 2019 lid van de Eerste Kamer voor D66, maar vertrok nadat de overige leden van haar fractie tegen een motie voor een verbod op de hobbyjacht hadden gestemd, en de motie daardoor werd verworpen. Daarmee was ze de eerste senator in de geschiedenis die vanuit idealen haar zetel voortijdig inleverde. Eerder was ze onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar ze gedragseconomie en nudging op de kaart zette, lid van de Raad van Toezicht van de AFM, en onderzoeker bij DNB.

 

PL-de-Neef-CIOT2

Patrick de Neef

Als Chief Innovation Officer Supervision is Patrick de Neef verantwoordelijk voor de coördinatie en de aansturing van de toezicht innovatie agenda van De Nederlandsche Bank (DNB). Vanaf februari 2020 is de afdeling helemaal operationeel en wordt er vaart gemaakt met de ontwikkeling van Supervisory Technology. Door middel van iForum wordt er samengewerkt met de sector op het gebied van RegTech en FinTech.
De belangrijkste doelstellingen van de innovatie agenda binnen DNB zijn zowel intern als extern georiënteerd. Intern wordt het toezicht klaargestoomd om te kunnen werken met de nieuwste technologie, met behulp van algoritmes. De Neef is daarbij ook bezig met een cultuuromslag binnen de toezichthouder om de nieuwe technologie zo snel mogelijk geaccepteerd te krijgen. Extern wil De Neef de centrale rol spelen daar waar het gaat om de uitwisseling van ervaringen met de toepassing van nieuwe technologie, zowel met de onder toezicht staande instellingen als met andere toezichthoudende instanties in binnen- en buitenland. De Neef staat daarbij ook open voor partnerships met derde partijen die een rol kunnen spelen om nieuwe technieken in te zetten voor efficiënt en effectief toezicht.
femke-de-vries

Femke de Vries

Prof. Mr. Dr. Femke de Vries is sinds 1 januari 2018 Senior Partner bij &samhoud in Utrecht. Femke was in de periode oktober 2015 tot januari 2018 directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvoor was zij (sinds november 2014) werkzaam als secretaris-directeur, divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en had daarbij de de leiding over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van DNB. De Vries studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties in Groningen en Nederlands Recht in Rotterdam. Zij promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet.

Per 1 maart 2015 is De Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht (deeltijd) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze leerstoel is van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren. De Vries doceert als gastdocent onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is lid van de Financial Stability Board Working Group on supervisory intensity and effectiveness. De Vries heeft verschillende publicaties over (financieel) toezicht op haar naam staan en was een van de samenstellers van het in 2013 verschenen boek “Financial Supervision in the 21st Century.”

Hans-Henseler

Hans Henseler

Dr. Ir. Hans Henseler is deeltijd lector Digital Forensics & E-Discovery bij de Hogeschool Leiden. Hij is tevens lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS (DFRWS is a non-profit, volunteer organization dedicated to bringing together everyone with a legitimate interest in digital forensics to address the emerging challenges of our field).

Hans studeerde informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensich ICT-gebeid bij het Gerechtelijk Laboratorium. Daarna maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Sindsdien heeft hij bij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PwC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

maaike

Maaike Lycklama à Nijeholt

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is vanaf juni 2012 Lector Finance & Business Innovation bij het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam, waarbij het onderzoek gericht is op de aandachtsgebieden fusies en overnames, soft controls, innovatieve financieringsvormen en het veranderende beroep van de accountant.

Sinds 2000 is Maaike ook Assistant Professor Financiering aan de Leiden University

Leen-Paape-526x351

Leen Paape

Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA is sinds 1 september 2017 Hoogleraar Corporate Governance en voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut van de Nyenrode Business Universiteit. Tot die datum was hij daar gedurende bijna 10 bestuurlijk actief, laatstelijk als Dean en lid van het College van Bestuur. Leen is tevens voorzitter/lid van verschillende raden van commissarissen/toezicht (Unive Dichtbij, Pensioenfonds SNS Reaal, Stichting Carmelcollege) en audit commissies (o.a. Gemeente Rotterdam) en Supervisor bij de Goldschmeding Foundation.

Hij is een veelgevraagd spreker op (inter)nationale conferenties en treedt regelmatig op als dagvoorzitter. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie heeft hij diverse functies vervuld bij Land- en Luchtmacht. Daarna was hij werkzaam bij KPMG (2 jaar) en KLM (9 jaar). Vervolgens heeft hij 10 jaar als partner gewerkt bij PricewaterhouseCoopers.

 

portrait-Floor-1

Floor Rink

Prof. dr. Floor Rink is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde met als vakgebieden psychologie en economie. Haar aandachtsgebieden zijn organisatiegedrag, toezicht, diversiteit, macht en samenwerkingsverbanden. Floor is onderzoeksdirecteur Organizational Behavior, lid interdisciplinaire onderzoeksgebieden binnen FEB, Board Effectiveness & CONINC.

Floor Rink is gepromoveerd in de sociale psychologie (Leiden 2005, cum laude). In 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar Organisatiegedrag, met als opdracht economische en organisatievraagstukken te verklaren aan de hand van psychologische theorieën. Haar centrale onderzoeksthema’s richten zich op (werk)situaties waarin intra- en intergroepsrelaties een rol spelen, zoals reacties op diversiteit, ethische besluitvorming & governance en effecten van status verschillen op coöperatie. Floors onderzoek ontving erkenning van meerdere (inter-)nationale wetenschappelijke associaties (ASPO, APA & AOM) en wordt grotendeels gefinancierd door het NWO. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Organization Science, Psychological Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes & Academy of Management Annals. Om de wetenschap met de praktijk te verbinden geeft Floor vaak publieke optredens over haar werk.

Daarnaast is Floor Rink lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Nederlandse Vereniging van Toezicht in de Zorg (WAR NVTZ).

Frans Demmers FOTO

Frans Demmers

Frans Demmers heeft een jarenlange ervaring als jurist, Compliance Officer en manager bij ING, waarbij hij vele belangrijke toezichtdossiers onder zijn hoede heeft gehad. Hij was onder andere enige tijd de Nederlandse Reporting Officer onder de klokkenluidersregeling van ING. Sinds 2018 heeft Frans zijn eigen fiscaal-juridisch advies kantoor.

Frans is voorzitter van de Vereniging voor Compliance Officers, afgekort VCO. De website van de VCO is www.vco.nl.

 

Foto-Saskia-Ludwig-de-Bruijn-1-e1599742940547-526x701

Saskia de Bruijn

Drs. Saskia Ludwig-de Bruijn MA is vanaf maart 2019 onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Zij is bedrijfseconoom met ruim 15 jaar werkervaring, zowel in het bedrijfsleven als auditor (Deloitte) en controller (L’Oréal) als in het hoger onderwijs als docent en onderzoeker aan een universiteit (Universiteit Leiden) en hogeschool (Hogeschool Rotterdam).

Momenteel doet zij onderzoek naar de werking van soft controls binnen organisaties en haar interesse gaat ook uit naar het creëren van waarde op lange termijn, meervoudige waardebepaling en betekeniseconomie.

 

Bart van Oort

Bart van Oort

Bart van Oort is meer dan 20 jaar werkzaam bij HotITem. De laatste jaren als kennismanager Data Governance en Data Management. Bart is ook jarenlang programmamanager CPM geweest. Zijn specialiteit is het creëren van waarde vanuit data en hoe om te gaan met data als asset.

De verbinding tussen IT en business is daarbij essentieel. Vaak worden daarbij door Bart in eerste  instantie wendbare projecten ingezet als een vliegwiel om het enthousiasme bij klanten aan te wakkeren.

Sander van Gelderen

Sander van Gelderen

Sander van Gelderen is bij HotITem werkzaam als business consultant met negen jaar werkervaring in de financiële dienstverlening met advies- en verandervaardigheden. Sander opereert op het snijvlak tussen business en ICT en heeft een groot absorberend vermogen met betrekking tot complexe vaktechnische aspecten.

Sander beschikt over een analytische en creatieve geest, heeft uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening van front-office tot regulatory reporting en weet welke technische oplossingen kunnen helpen. Als gesprekspartner denkt hij inhoudelijk mee, kijkt naar de mens achter de medewerker en stelt net die ene goede vraag. Hij staat daarbij in voor de klantgerichte benadering, beweegt zijn team en zichzelf door vaak complexe organisaties, en besteed tijd aan de mensen.

Geert-Haisma2-526x580

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

caroline raat

Caroline Raat

Mr. Dr. Caroline Raat is onderzoeker, auteur en adviseur op het gebied van recht en integriteit. Zij handelt onder de naam BESLISGOED, Nudging for Ethics. Oordelen, we doen het allemaal. De hele dag. Zo zijn mensen ingesteld. Ons ‘snelle brein’, dat we gemeen hebben met de meeste diersoorten, moet anderen vlug kunnen inschatten om te kunnen overleven. Onbewust hebben we – vaak op basis van eerdere ervaringen – iemand al heel snel in een hokje gestopt. En kom er dan nog maar eens uit. Dit snelle brein (‘systeem 1’ volgens Kahneman, ook wel ons reptielenbrein of ‘onbewuste’ genoemd) kost weinig of geen inspanning en we hebben er geen controle over. Het bestaat uit alle psychologische processen, zoals angsten, overtuigingen en aangeleerd gedrag waar we ons niet bewust van zijn, maar die 95 % van ons gedrag, oordeel of keuze beïnvloedt.

Caroline is onder andere ook lid van de NEN/ISO normencommissie whistleblowing en expert bij Transparency International. Sinds 2013 is Caroline onbezoldigd verbonden met Twente University en daarnaast is zij ook blogger op het Risk & Compliance Platform Europe.

20200917-Par-pa-fotografie-Risk&Compliance-lokaalbestuur-7628-1k

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloittetijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfond Sociale Woningbouw en het Ministerie. Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs, zorginstellingen en overheidsbedrijven.

michel-klompmaker-1

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met negen taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Bulgaars en recentelijk is ook het Tsjechisch / Slowaaks toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is uniek en helemaal aangepast naar de eigen taal en regio. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we Nederlandstalige nieuwsbrief met meer dan 12.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres en congresvoorzitter. Ook behoort het Risk & Compliance Annual Congress Brussels tot zijn portfolio. Michel is samen met Piet Klop RA MGA de initiatiefnemer van het RiskCongres Lokaal Bestuur dat op 17 september voor de derde keer plaatsvond in het Provinciehuis Utrecht.