Donderdag 17 juni 2021 - Pathe, Utrecht

Partners 2021

Blikverruimers

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland klaar voor de toekomst te maken: de bestuurlijke status quo wordt door hen uitgedaagd. Nieuw talent wordt geworven en opgeleid voor toezichthoudende functies.

Elk jaar wordt door Blikverruimers een twintigtal nieuwe commissarissen opgeleid via de Blikverruimers Academie. Achter Blikverruimers staat een team van energieke, gedreven en maatschappelijk betrokken professionals.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen wij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Kenniscentrum Business Innovation Hogeschool Rotterdam

Het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam koppelt onderwijs, onderzoek en praktijk aan elkaar. Dit gebeurt aan de hand van concrete bedrijfsproblemen die nu spelen of eerder gespeeld hebben. Man werkt daarbij samen met bedrijven die een innovatief idee hebben en dat naar de markt willen brengen. Ook wordt samengewerkt met bedrijven die hun managementprocessen (financieel, organisatorisch) willen verbeteren. Bij het kenniscentrum werken lectoren die hun sporen in het bedrijfsleven of in het publieke domein hebben verdiend. Onderzoekers en (hoofd-)docenten ondersteunen hen in het onderzoek. Bij soft controls gaat het om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, ethiek, integriteit, inspiratie en waarden en normen van medewerkers. Ondernemingen hebben steeds meer interesse in andere maatregelen dan hard controls om weer ‘in control’ te komen. Zij zijn zich ervan bewust dat zij met de hierboven genoemde soft controls aan de slag moeten. De vraag is alleen, hoe? Het Kenniscentrum stuit daarbij op twee obstakels: Soft controls zijn moeilijk meetbaar en er is gewoon te weinig kennis. In dit verband werkt het Kenniscentrum samen met de Hogeschool van Amsterdam.

Er is daarom een grote behoefte aan meer kennis over het functioneren van soft controls bij ondernemingen en aan handreikingen om het ‘in soft control zijn’ te verbeteren.

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren, met meer dan 205.000 professionals in 152 landen. De focus van KPMG is organisaties helpen om weloverwogen besluiten te nemen en te excelleren in de wereld van vandaag en morgen.

De professionals van KPMG denken met u mee over kansen en risico’s. Zij scheppen orde in complexiteit, geven advies over wet- en regelgeving en helpen navigeren onder uitdagende omstandigheden. Of het nu gaat om grote (inter)nationale ondernemingen of middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties of overheden.

Michael Page Risk & Compliance

In Nederland is binnen Michael Page een aparte divisie voor de sector Risk & Compliance, met diepgaande kennis op dit gebied. De gespecialiseerde Risk & Compliance divisie bestaat uit een klein team van ervaren Recruitment Consultants die de eisen en behoeften van iedere unieke functie op dit gebied van risk & compliance verstaan.

Michael Page Risk & Compliance is gespecialiseerd in de werving en selectie van gekwalificeerde professionals voor permanente functies, tijdelijke contracten en interim opdrachten, variërend van junior rollen tot functies op directieniveau.

PMP Supervisor

PMP brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Gerben van der Werf, vanuit de gedachte dat het bijeenbrengen van de juiste mensen de kwaliteit van bestuur en management naar een hoger niveau brengt, het liefst op grote schaal. PMP vindt dat men  direct en vertrouwelijk in gesprek moet kunnen gaan met kandidaten die voldoen aan de specifieke wensen voor een commissaris, toezichthouder of lid van de raad van advies. PMP doet daarbij het voorwerk en zorgt ervoor dat op efficiënte en laagdrempelige wijze snel de juiste kandidaten gevonden worden. Het matchen via PMP verloopt anoniem. Pas op het moment dat alle betrokkenen er klaar voor zijn om wederzijds nader kennis te maken, houdt de anonimiteit op.

VCO, Vereniging van Compliance Professionals

De huidige turbulente economische tijden en continue veranderende externe omgeving van financiële, en niet financiële instellingen vragen om een proactieve compliance functie die in staat is te anticiperen op deze ontwikkelingen. Nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in het toezicht, de samenwerking met risk management – maar ook de toenemende rol als gesprekspartner van management bij verantwoordelijk, integer, ondernemen stellen steeds hogere eisen aan de compliance professional. De VCO speelt in op deze ontwikkelingen en biedt haar leden de gelegenheid voor het uitwisselen van ‘lessons learned’, maar ook van ‘best practices’ die nauw aansluiten bij de vele uitdagingen.

Als beroepsvereniging bevordert de VCO kennisuitwisseling tussen haar leden en versterkt het onderlinge compliance netwerk. De VCO organiseert ledenbijeenkomsten waarbij de leden elkaar fysiek en virtueel ontmoeten. De VCO biedt met haar kennistafels, netwerk en online omgeving support aan de leden en heet daarom iedere Compliance Professional van harte welkom.