Dinsdag 3 december 2019 - KPMG, Amstelveen

Sprekers 2019

Muel-Kaptein

Muel Kaptein

Prof. dr. Muel Kaptein is professor Business Ethics en Integrity bij RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam sinds 1996. Als onderzoeker houdt hij zich bezig met allerlei vraagstukken en rond ethiek en integriteit in het bedrijfsleven. Muel is auteur van verschillenden wetenschappelijk boeken, zoals onder andere “Ethics Management”, gepubliceerd in 1996 en “Ethicismus and their Risks” uit 2018. Muel Kaptein is sinds 1996 partner bij KPMG Nederland op het gebied van integriteit, compliance en ‘soft controls’, waarbij hij een team aanstuurt van 25 consultants en auditors.

kitty-nooy-foto-lvdm-hippo

Kitty Nooy

Mr. Kitty Nooy is ruim 20 jaar als Officier van Justitie werkzaam geweest op verschillende locaties bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast is ze 18 maanden bestuurslid geweest van het Huis voor Klokkenluiders. Sinds begin 2016 is zijadviseur van het College van Procureurs Generaal bij het Openbaar Ministerie, met als portefeuille integriteit, leiderschap en strategische personeelsplanning voor de top. Nog steeds is Kitty fungerend en plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie.

Brigitte-Rijshouwer

Brigitte Rijshouwer

Brigitte Rijshouwer is een ervaren communicatie- en verandermanager. Communicatie zit bij haar in het hart en in de nieren, op zoek naar verbindingen tussen mensen en disciplines, binnen organisaties en met de omgeving. Zo is Brigitte onder andere hoofd communicatie geweest van de Politie Noord-Brabant, hoofd marketing & communicatie van het Catharina Ziekenhuis en directeur communicatie bij de TU (Technische Universiteit) Eindhoven. Daarnaast is ze ad interim verantwoordelijk geweest voor de communicatie bij onder andere de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Treant Zorggroep, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en meest recentelijk het Vista College (Fusiecollege Arcus-Leeuwenborgh).

wilbert_tomesen

Wilbert Tomesen

Wilbert Tomesen is sinds 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De bestuursleden van het Huis voor klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd, waarbij het bestuur rechtstreeks rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarvoor was hij vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en Hoofdofficier van Justitie. Wilbert heeft een onbezoldigde nevenfunctie en drie bezoldigde, waaronder die van Raadsheer plaatvervanger ten behoeve van de strafsector bij het Gerechtshof Den Haag.

annekevanzanen-nieberg-01-400026

Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg RA heeft een brede bestuurlijke ervaring in de politiek, maar ook in de private sector en in de wereld van de sport. Anneke is nu de voorzitter van NOC*NSF. NOC*NSF wil dat Nederland bij de eerste tien landen van de internationale sportwereld behoort en zij wil de sportdeelname verhogen met toen procent door met sportbonden, sportclubs, gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, etc… afspraken te maken om dat te bereiken.

Als voormalig algemeen directeur van de Auditdienst Rijk bij het Ministerie van Financiën en als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige Ministerie van Justitie en directeur van de Algemene Rekenkamer weet ze hoe de politieke hazen in Den Haag lopen. Ze is ook voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van Baker Tilly nv en is gewend om om te gaan met complexe en bestuurlijk gevoelige vraagstukken. Anneke zit in verschillende sportbesturen, waaronder het Special Olympics Nationale Spelen Den Haag (2020). Daarnaast is ze ook voorzitter geweest van CTO Metropool (Den Haag, Rotterdam en Dordrecht).

 

 

 

michel-klompmaker-1

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met zeven taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Roemeens. Binnenkort wordt door Bulgaars en Tsjechisch / Slowaaks aan toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is helemaal aangepast naar de eigen taal. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we Nederlandstalige nieuwsbrief met meer dan 11.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres en congresvoorzitter. Ook behoort RiskCongres Public Values (12 november 2019) en het International Risk Congress tot zijn portfolio. Michel is samen met Piet Klop RA MGA de initiatiefnemer van het RiskCongres Lokaal Bestuur dat op 19 februari 2019 voor de derde keer zal plaatsvinden in het Provinciehuis Utrecht.

Robi-D-e1568027292596-300x300

Robi Dattatreya

Drs. Robi Dattatreya is oprichter van Total Solutions, gespecialiseerd in recruitment, detachering en outplacement diensten voor de financiële sector. De vestiging in Dubai is in 2017 succesvol verkocht. In zijn studententijd werkte Robi Dattatreya als Charter en Delivery schipper voornamelijk in de wateren rondom West-Europa. Na zijn afstuderen heeft Robi onder andere gewerkt bij Koninklijke Ahrend en ABN Amro Bank. Momenteel is hij tevens oprichter en investeerder in twee start-ups, een op het gebied van Pay rolling en de ander over “De automatische cameraman voor sportwedstrijden”. Robi is co-auteur van het boek “De Oversteek”, geschreven door Jeroen Siebelink en uitgegeven door Thomas Rap. Hij is een ervaren zeiler, fanatiek sporter en vader van drie dochters.

20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-20189386-1k

Kim Raaijmakers

Kim Raaijmakers loopt op dit moment stage binnen de Raad van Commissarissen van Warmtebedrijf Rotterdam in het kader van de Blikverruimers Academie. Zij is Head of Academy bij Blikverruimers. Stichting Blikverruimers heeft de ambitie om Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in Nederland te verjongen.

Vanaf begin 2014 tot oktober 2018 was Kim toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), als toezichthouder Kapitaalmarkten binnen het team Infrastructuur. Haar specialisatie was toezicht op en vergunningverlening aan handelaren voor eigen rekening en de toetsingsexpert Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen accountantsorganisaties;

Daarvoor werkte ze zo’n drietal jaren als advocaat bij een jong en ambitieus advocaten- en notarissenkantoor in het Kennedy Business Center in Eindhoven.

20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-20188742-1k

Jaap ten Wolde

Jaap ten Wolde zal spreken tijdens de Lunchcauserie Commissarissen, maar hij zal ook spreken later in de namiddag tijdens het Congres. Jaap ten Wolde heeft een carrière gemaakt in de accountancy bij KPMG. Gestart als algemeen accountant bij banken en andere financiële dienstverleners, later gespecialiseerd als forensische accountant. In deze laatste rol heeft hij het functioneren van bestuurders en commissarissen getoetst en kunnen analyseren waarom zaken soms verkeerd lopen in het bestuur en toezicht.

In 1994 was hij de oprichter van het eerste adviesbureau gericht op integriteit. Hij stond aan de wieg van BING en van IFO, een van de rechtsvoorgangers van EBBEN Partners. In 2014 schreef hij samen met Rob de Lange, journalist bij FD, een boek over integriteit: Ik ben integer jij bent integer. In 2017 schreef hij samen met Hans Strikwerda, een boek over toezichtproblemen en het beheersen casu quo stimuleren van integriteit: Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders.