Dinsdag 1 december 2020 - KPMG, Amstelveen

Programma 2020

TijdOnderwerpSprekers
12.30 - 13.15

Inloop met broodjes, koffie, thee, networking

13.15 - 13.30

Opening en welkom door congresvoorzitter en dagvoorzitter. Kim Raaijmakers geeft de toelichting over de opzet van het Lustrum Behavioral Risk Congres 2020, met als noviteit het Grote Professorendebat.

13.30 - 14.00

De eerste keynote, Hans Henseler heeft zowel een wetenschappelijke als praktische achtergrond en hij zal spreken over de rol van software en digitaal forensisch onderzoek in het kader van ons thema “Innovatief Toezicht & Tools.”

14.00 - 14.30

De tweede keynote, Maaike Lycklama à Nijeholt zal samen met haar collega van het Kenniscentrium Business Innovation nader ingaan op de rol die Soft Controls spelen bij innovatief toezicht.

14.30 - 15.00

De derde keynote,  Patrick de Neef is als Chief Innovation Ofiicer Supervision verantwoordelijk bij de Nederlandsche Bank (DNB) voor de aansturing van de toezicht innovatie agenda. Vanaf februari jongstleden wordt er door DNB  vaart gemaakt met Supervisory Technology.

15.00 - 15.30

Netwerking pauze, koffie, thee, water, niet alcoholische drankjes.

15.30 -16.00

Sjoerd Hogenbirk geeft een overzicht van 5 jaar wetenschappelijk onderzoek onder Compliance Officers dat tot stand is gekomen dankzij de medewerking van het Risk & Compliance Platform Europe, de VCO en Michael Page.

16.00 - 16.10

Changement de décor

16.10 - 17.45

Het Grote Professorendebat onder leiding van twee moderatoren Professoren, te weten Muel Kaptein en Judith van Erp. De andere 3 professoren gaan elk hun eigen pittige stelling verdedigen en toelichten (zie congresboekje) en zij gaan die stellingen verdedigen ten overstaan van de andere professoren en de overige deelnemers van het Congres.

Afsluiting