Dinsdag 3 december 2019 - KPMG, Amstelveen

Programma Behavioral Risk Congres 2019

TijdOnderwerpSprekers
12.30 - 13.15

Inloop met broodjes, koffie, thee, networking 

13.15 - 13.30

Opening en welkom door congresvoorzitter en dagvoorzitter. Kim Raaijmakers geeft de toelichting over de opzet van deze vierde editie van het Behavioral Risk Congres 2019. Het stimuleren en verbeteren van ‘het zenden’ van signalen (ervaringen, suggesties) vanaf de werkvloer naar het management en het verbeteren van de ‘ontvangst’ en afhandeling van deze signalen staat op het menu van 2019. Te vaak wordt niet gezonden, te vaak wordt slecht ontvangen: kortom de huidige systemen schieten te kort. Wat schort er aan? Wat kan er beter?

13.30 - 14.00

De eerste keynote, Anneke van Zanen-Nieberg is een ervaren bestuurder en zal als voorzitter van NOC*NSF vanuit de sportwereld nader ingaan op het thema “Help, de klokkenluider verzuipt!” in relatie tot de kenmerken van de werkvloer en de organisatie van de sportsector. Voorbeelden vanuit de sport, jeugdigheid, lichamelijke contacten, amateurisme, etc… zullen aan de orde komen.

 

 


14.00 - 14.30

De tweede keynote, Willem Geerlings, ervaren medicus en tevens bestuurder en commissaris is afkomstig uit de zorgsector en zal heel specifiek vanuit die sector ingaan op het thema van de dag. Als ervaren bestuurder en commissaris heeft hij een goed beeld van wat er in de gezondheidssector allemaal speelt en wat de aanpak moet zijn om tot een beter systeem binnen de sector zelf te kunnen komen. Hoe staat het met de hiërarchische verhoudingen en wat te denken van impact van de toegenomen regelgeving?

14.30 - 15.00

De derde keynote, Kitty Nooy, zal het onderwerp “Help, de klokkenluider verzuipt!” benaderen vanuit de overheidssector. De overheidssector heeft haar eigen ‘wetten en regels’, is duidelijk anders gestructureerd dan de private sector, maar ook daar spelen klokkenluiders en (gebrek aan) communicatie waarbij politieke leiding, korte verkiezingshorizon, job roulatie, etc… aspecten zijn die in ogenschouw genomen moeten worden.       

15.00 - 15.30

Netwerking pauze, koffie, thee, water, niet alcoholische drankjes

15.30 -15.50

Jaap ten Wolde zal als een van de Content Directors analyseren en duiden waarom er zo weinig wordt gezonden en te weinig wordt ontvangen. Jaap heeft veel onderzoek gedaan op dit gebied en hij heeft daarover veel gepubliceerd. 

15.50 - 16.10

Professor Muel Kaptein zal analyseren welke principes in acht moeten genomen worden bij het opzetten van één systeem dat gericht is op maximale ontvangst. Muel Kaptein heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan bij de Erasmus Universiteit en dit onderzoek kunnen toepassen in de praktijk.

16.10 - 16.15

Changement de décor

16.15 - 17.05

Interactief debat tussen en met de keynote sprekers, Content Directors en het expert panel. De experts van het panel gaan hun visie geven en zullen vanuit hun eigen achtergrond betrokken worden bij het plenaire debat, zoals Wijnand Nuijts (De Nederlandsche Bank), Alain Hoekstra (Huis voor Klokkenluiders), Maurice Oostendorp (CEO van de Volksbank)  en Brigitte Rijshouwer als ervaren communicatiemanager.

17.05 - 17.25

Sjoerd Hogenbirk zal de eerste resultaten bespreken van het  jaarlijkse onderzoek onder Compliance Officers. Het onderzoek van dit jaar is Moreel Leiderschap.

17.30 - 17.55

Een jacht met een bemanning van zes vertrok vanuit New York om de oversteek naar Nederland te maken. Halverwege de oceaan hoort de schipper vreemde geluiden in de boot. De oorzaak wordt gevonden. In de dagen die volgen verslechtert de situatie zich naar levensgevaarlijk. Iedereen in het team reageert op zijn eigen manier op de levensbedreigende onzekerheid. Na jaren van stilte vertelt Robi Dattatreya het bloedstollende verhaal van de schipbreuk en het effect op het gedrag van de bemanning: vechten–bevriezen–vluchten.

17.55 - 18.00

Afsluiting

18.00 - 18.45

Networking borrel en met goodie bag huiswaarts