Dinsdag 3 december 2019 - KPMG, Amstelveen

Partners 2019

Public Values

De meerwaarde van Public Values is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Public Values nodigt u uit om ook uw complexe beleidsvraagstukken samen met stakeholders en experts een stap richting de oplossing te brengen. Daarbij zorgt Public Values voor de inhoudelijke voorbereiding, leiden we discussie en uitwerking en monitoren we de oplossingsrichting.

Emtrust

De missie van Emtrust is om organisaties te helpen met het ontwikkelen van een werkklimaat waarin voor ongewenste omgangvormen, fraude en misstanden geen ruimte is. Speak up-gewoontes, gedragscodes, meldpunten en vertrouwenspersonen vormen de beste garantie voor een gezonde organisatiecultuur.

Sinds de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders in 2016 biedt Emtrust een elektronisch meldpunt waarmee organisaties op doeltreffende wijze een interne meldprocedure vormgeven. Omwille van de vereiste onafhankelijkheid vervult Emtrust voor het meldpunt de rol van “Trusted Third Party”.
De stichting Emtrust beoogt niet het maken van winst en evenmin het doen van winstuitkeringen. De stichting heeft als doel het (doen) aanbieden van adviesdiensten en oplossingen op het gebied van versterking van de cultuur van organisaties.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.
De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

How2Ask

How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leert men om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door de interviewtraining wordt de verkregen informatie betrouwbaarder. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar. Nieuw is de training “Gesprekken met klokkenluiders”. Het managen van klokkenluiders is niet eenvoudig. Met name als het gaat om het afschermen van de identiteit van de klokkenluider en het traject van het zorgvuldig veredelen, toetsen en uiteindelijk gebruiken van de aangereikte informatie kan er veel mis gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de klokkenluider en voor de organisatie.

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren, met meer dan 205.000 professionals in 152 landen. De focus van KPMG is organisaties helpen om weloverwogen besluiten te nemen en te excelleren in de wereld van vandaag en morgen.

De professionals van KPMG denken met u mee over kansen en risico’s. Zij scheppen orde in complexiteit, geven advies over wet- en regelgeving en helpen navigeren onder uitdagende omstandigheden. Of het nu gaat om grote (inter)nationale ondernemingen of middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties of overheden.

Blikverruimers

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland klaar voor de toekomst te maken: de bestuurlijke status quo wordt door hen uitgedaagd. Nieuw talent wordt geworven en opgeleid voor toezichthoudende functies.

Elk jaar wordt door Blikverruimers een twintigtal nieuwe commissarissen opgeleid via de Blikverruimers Academie. Achter Blikverruimers staat een team van energieke, gedreven en maatschappelijk betrokken professionals.